Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

287.346 bezoekers 58 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

17-9-2016

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 176 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in Het Visserhuis te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een behoorlijk grote wachtlijst van boten.

Het weer

Afgelastingen

Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummers bellen:
voor leden vanuit Nederland: Rob Merrelaar  +31627420518
Voor leden vanuit Belgie      : Walther Wijffels +32479501102.

Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

clubwedstrijd zaterdag 24 september a.s.

A.s. zaterdag staat de volgende clubwedstrijd op het programma. We hopen natuurlijk op prachtig weer en op uw aanwezigheid. Inschrijven is weer mogelijk vanaf 07.30 in het clublokaal Het Vissershuis. Aanvang wedstrijd 09.00 uur. Einde wedstrijd 14.30 uur. Vertrek vanuit de haven vanaf 08.00 uur.

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Voorzitter R.Merrelaar 0117-383127/ 06-27420518 Rob Merrelaar

secretaris.B.Goethals 06-12229392 Bart Goethals

Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Havenmeester: Walther Wijffels +32 93799650/0032479501102

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336 Jack Den Dekker

Michael Neuwald Bos 0652347134
Michael Neuwald

Clublokaal Het Vissershuis 0117-382070

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl

Graag zaken m.b.t. ligplaatsen en haven informeren bij onze havenmeester Walther Wijffels

Uitslag wedstrijd 28 mei 2016

Gezien de weersvooruitzichten voor deze dag ( zware regen en onweersbuien) besloot het bestuur voor alle veiligheid om de wedstrijd rondom de Hoge platen en Spijkerplaat te houden. Bij een evt. calamiteit kon men dan snel terug in de haven zijn.Gelukkig gingen de buien aan ons voorbij en konden we een mooie visdag beleven.
Jammer is wel dat na afloop enkele leden commentaar moesten leveren op deze lokatie.Maar waarom? werd een geen vis gevangen ????? En nogmaals het is geen verplichting om mee te doen die keuze maak je zelf. Meedoen is voor ons belangrijker dan kisten vol met schar. Maar zoals altijd kwamen ook nu weer de bekende namen naar voren in de uitslag. Er deden 61 vissers mee verdeeld obver 32 boten. De vangst was hoofdzakelijk wijting., wat schar en een enkele tong. Ook enkele zeebaarzen waren er gevangen maar deze  zijn terug gezet en niet mee genomen.

Uitslag:
 1.Dreamer       gemidd. p/p           4,79  kg
 2.Jordy                                          4,56 ..
 3.Melvin                                         3,60 ..
 4.Jeti                                              3,50 ..
 5.Mango                                         3.28 ..
 6.Aquarius                                     3,04 ..
 7.Scheldespetter                           2,79 ..
 8.Jolia                                            2,62 ..
 9.Portunes                                     2,79 ..
10.Genesis                                     2,17 ..
Volgende clubwedstrijd   24 september.

Wel is er op  25 juni nog een tongenwedstrijd. Iedereen kan meedoen. Inschrijven op de haven vanaf 06.15. uur. Visgebied is vrij. Nadere mededeling volgt.             

1e clubwedstrijd prima verlopen

Onze 1e clubwedstrijd van dit seizoen zit er weer op. Onder prima weersomstandigheden verlieten rond 8 uur de haven van Breskens . 76 vissers hadden ingeschreven en waren verdeeld over 41 boten. 
Beide wedstrijdgebieden waren vrijgegeven.  De meeste boten kozen voor De Hompels anderen voor de zuidelijke Wielingen en ook nog enkele aan de Spijkerplaat. Bij de weging bleek dat de vissers dier De Hompels verkozen hadden een goede keus hadden gemaakt. De aanwezige schar en bot zorgden ervoor dat uit de gebied de winnaar kwam.  Bij de prijsuitreiking in ons clublokaal was het een hele drukte daar een ieder prijs had in de vorm van een vleespakket.Uitslag:
1. Jeti                             gemiddeld p/p      14,95 kg
2.Jordy                                                       13,05 .. 
3.Melvin                                                       9,70 ..
4.Baars XL                                                  8,06 ..
5.Gijs                                                           7.69 ..
6.Bruvin                                                       7.30 ..
7.Josja                                                         6.67 ..
8.Lucky Fish                                                6.47 ..
9.Betsie                                                        5.25 ..
10.Angel                                                       5.18 ..
11.Genesis                                                   5.00 ..
12.Scheldespetter                                        4.97 ..
13.Portunes                                                  4.63 ..
14.Ilse                                                           4.58 ..
15.Jean Henri                                               4.45 ..
16.tPont                                                        4.30 ..
17.Migaro                                                     4.08 ..
18.Orka                                                        3.75 ..
19.Grietje                                                     3.71 ..
20.Jumelle                                                   3.54 ..

Totaal kg. gevangen vis: 305  kg.
Volgende wedstrijd 23 april. receptie 2016

Tijdens de goed bezochte Nieuwjaarsreceptie zijn weer vele handen geschud met de beste wensen en een goede visvangst voor het komende jaar. Gelukkig waren ook veel echtgenotes meegekomen. In een korte toespraak van de voorzitter wou hij niet te lang stil staan met het jaar 2015 . Vooruitkijken was beter volgens hem. Door steeds verdere maatregelen van de overheid wordt het er niet leuker op voor de visser.
  
 

Na de toespraak werd het clubkampioenschap ( boten) bekend gemaakt. Na een spannende strijd ging de titel dit maal na Ko Warmerdam ( Baars XL). Gevolgd door Wilfried v.d.Perre ( Dreamer) en Bart Goethals ( Jordy).Beste dame werd Kaatje de Ruijck ( Caipirinia)
Verdere uitslag:
3.Yves
4.Happy Jack
5.Jeti
6.Jumelle
7.M&M
8.Mooie Meid
9.Barcamia
10.Again
11.Chapali
12.Aquarius
13.Mango
14.Angel
15.Benji

Hierna volgde nog een verloting van mooie prijzen welke gedeeltelijk beschikbaar waren gesteld door:
Jachtwerf Delta, Kosten Watersport,Het Vissershuis, Luteijn Machines, Plus supermarkt en Freddy"s doe het zelf markt. Alle sponsoren willen wij bedanken voor hun bijdrage.

 

Jaarprogramma 2016

Jaarprogramma 2016:
Nieuwjaarsreceptie                                       16 januari
Vleeswedstrijd                                             2 april
2e clubwedstrijd                                          23 april         res. 30 april
3e clubwedstrijd                                          28 mei           ,,   11 juni
algemene reservewedstrijd                           18 juni
tongenwedstrijd                                          25 juni ( telt niet mee voor kampioenschap)
4e wedstrijd                                               24 septemebre    res. 8 oktober
5e wedstrijd                                                5 november        ,,   19 november
algemene ledenvergadering                          11 november
algemene reservedatum                               26 november
kerstwedstrijd                                            10 december.

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud. EVT. wijzigingen zullen direct aan u worden doorgegeven via onze communitysite, faceboekpagina en aanplakbord aan onze haven.

 

Uit de vergadering

De jaarvergadering van onze club kende vrijdagavond j.l. een kleine 70 belangstellenden.

Na de opening werden de agendapunten vrij vlot afgwerkt. Op de agendapunten financiën, bestuursverkiezing en rondvraag werd nader ingegaan.

De penningmeester gaf een duidelijke toelichting op de boekhouding van het afgelopen jaar en de kascontrolecommissie had geen op/aanmerkingen. Voorzitter bedankte de penningmeester voor zijn vele werk.
Bij het punt bestuursverkiezing wer L.v.d. Hooft herkozen en is afscheid, onder dank zegging voor zijn inbreng, genomen van R.van Hooteghem.
Als nieuw bestuurslid kunnen we Jac. den Dekker verwelkomen.

Bij de bestuursmededelingen bracht de voorzitter naar voren dat na overleg met de uitbaters van het Visserhuis is besloten een eind te maken aan de overeenkomst m.b.t. clublokaal. De in de loop der jaren gewijzigde bedrijfsvoering is hier de oorzaak van. Het visserhuis is meer een restaurant geworden dan cafe. Jammer voor ons maar we kunnen het begrijpen. Het bestuur zal dan ook op pad gaan om een ander clublokaal te krijgen. Tot nader bericht blijven we nog in het Vissershuis. Het bestuur stelde voor om de contributie/liggelden niet te verhogen. 

Ook de rondvraag werd goed benut. R.de Bree verzocht nogmaals hoe het staat met een kampioenschapprijs voor de dames. Afgesproken is dat de boot waar een dame aan boord meevist en die het hoogst is geklasseerd in aanmerking komt voor een prijs. 
Bij de vragen van dhr. van Eekeren en dhr. Duijsserinck kwam het er op neer om bij de wedstrijden iets meer te letten op de minimum maten van de gevangen vis , het schoonmaken van de rondvis en vooaf bepalen welke boot er die dag gecontroleerd zal worden. Bestuur zal dit uitvoeren volgend jaar.

Nu de baggerperiode er weer aankomt verzocht de voorzitter  alle leden zich evt. beschikbaar te houden voor werkzaamheden in de haven. Verder vroeg hij de booteigenaren zich te houden aan de regels inzake de ligplaatsen in de jachthaven.

 

uit de bestuurskamer.

Vorige week zijn tijdens een bestuursvergadering weer diverse zaken besproken en zijn nieuwe afspraken gemaakt. Hieronder een opsomming:
LIGGELD:
Het liggeld wordt per jaar berekent een aan u in rekening gebracht. Het bedrag dient tijdig betaald te worden. Bij opzegging van de ligplaats voor 1 juli zal restitutie plaatsvinden van 6 maanden. Bij toetreding/toewijzing na 1 juli wordt 6 maanden liggeld worden berekend.
Contributie.
Ook de contributie wordt op jaarbasis berekend.Bij toetreding tot de vereniging na 1 juli wordt een halfjaar in rekening gebracht. Restitutie kan niet plaats vinden ivm. afdrachten.
Toewijzing ligplaats.
Er zijn enkele leden die opmerkingen hebben geplaatst bij ons toewijzingbesluit. We hebben destijds een protocol opgesteld en daaraan  houden wij ons. Gebleken is echter dat dit op 1 punt nadere aanvulling vereist. Bij toewijzing krijgt iemand die lid is van de club voorrang boven een niet lid.Als aanvulling hebben we nu gesteld dat iemand voorrang als lid kan krijgen indien hij minimaal 3 maanden lid is van de club.
Vispas.
U was van ons gewend dat wij uw zeevispas of vispas met de contributienota meestuurden. Aan het eind van dit jaar zult u alleen de contributienota ontvangen. Eerst na betaling hiervan kunt u de vispas afhalen bij onzen havenmeester of kan op uw verzoek worden opgestuurd. Dit gebeurt omdat er de laatste paar jaar leden zijn geweest die stoppen in maart en hebben hun contributie nog niet betaals maar wel een vispas ontvangen. Op ons verzoek deze terug te sturen wordt dan niet gereageerd. Een vispas kost ons â?¬ 20.

 

 

 

omruilen vaarbewijs

Omruilen Nederlands papieren Vaarbewijs


Vamex is sinds de 2e helft van vorig jaar volop bezig met het gratis omruilen van de oude, papieren Kleine Vaarbewijzen 1 en 2. De overgrote meerderheid heeft inmiddels dat nieuwe vaarbewijs al binnen, of is op zijn minst aangeschreven om het nodige te doen. Buitenlandse bezitters van een Nederlands vaarbewijs zijn NIET aangeschreven. Vaak zijn die adresgegevens na 30 jaar niet langer geldig en het is voor Vamex ook niet te achterhalen waar al die mensen gebleven zijn. Aanvankelijk zou er in de loop van april een formulier op hun website geplaatst worden, waarmee iedereen die nog geen oproeping heeft ontvangen zichzelf zou kunnen aanmelden voor de gratis omruiling. Dat formulier gaat er uiteindelijk niet komen.

Wilt u uw Nederlands Klein Vaarbewijs alsnog gratis (enkel gratis voor vaarbewijzen van voor 2002) laten omruilen, moet u een mailtje sturen met het verzoek tot gratis omruiling van uw papieren vaarbewijs naar 
info@vamex.nl met uw adresgegevens en geboortedatum.
Bellen kan ook: +31 (0)88 456 4567


Op 1 januari 2016 vervalt uw papieren vaarbewijs definitief en is het verder waardeloos. Laat dat niet gebeuren!

Dit is NIET van toepassing op het
Belgisch beperkt en algemeen stuurbrevet!

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 maatregelen zeebaars.http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Omhoog