Klik hier om feedback te geven over de NIEUWE communities.

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

  Welkom. Login
ik wil lid worden!
Bootsportvissersvereniging DE HONTE!
Laatste wijziging


Laatste wijziging:

15-11-2015


De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 176 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in Het Visserhuis te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een behoorlijk grote wachtlijst van boten.


Het weer


 zeelandnet weer-waterweerbericht

 windverwachting

Wind en weer verwachting Vlissingen

Buienradar

Weerpagina

Kustweerbericht 

 


Afgelastingen
Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummers bellen:
voor leden vanuit Nederland: Rob Merrelaar  +31627420518
Voor leden vanuit Belgie      : Walther Wijffels +32479501102.

Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen


veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564


Uit de vergadering

De jaarvergadering van onze club kende vrijdagavond j.l. een kleine 70 belangstellenden.

Na de opening werden de agendapunten vrij vlot afgwerkt. Op de agendapunten financiën, bestuursverkiezing en rondvraag werd nader ingegaan.

De penningmeester gaf een duidelijke toelichting op de boekhouding van het afgelopen jaar en de kascontrolecommissie had geen op/aanmerkingen. Voorzitter bedankte de penningmeester voor zijn vele werk.
Bij het punt bestuursverkiezing wer L.v.d. Hooft herkozen en is afscheid, onder dank zegging voor zijn inbreng, genomen van R.van Hooteghem.
Als nieuw bestuurslid kunnen we Jac. den Dekker verwelkomen.

Bij de bestuursmededelingen bracht de voorzitter naar voren dat na overleg met de uitbaters van het Visserhuis is besloten een eind te maken aan de overeenkomst m.b.t. clublokaal. De in de loop der jaren gewijzigde bedrijfsvoering is hier de oorzaak van. Het visserhuis is meer een restaurant geworden dan cafe. Jammer voor ons maar we kunnen het begrijpen. Het bestuur zal dan ook op pad gaan om een ander clublokaal te krijgen. Tot nader bericht blijven we nog in het Vissershuis. Het bestuur stelde voor om de contributie/liggelden niet te verhogen. 

Ook de rondvraag werd goed benut. R.de Bree verzocht nogmaals hoe het staat met een kampioenschapprijs voor de dames. Afgesproken is dat de boot waar een dame aan boord meevist en die het hoogst is geklasseerd in aanmerking komt voor een prijs. 
Bij de vragen van dhr. van Eekeren en dhr. Duijsserinck kwam het er op neer om bij de wedstrijden iets meer te letten op de minimum maten van de gevangen vis , het schoonmaken van de rondvis en vooaf bepalen welke boot er die dag gecontroleerd zal worden. Bestuur zal dit uitvoeren volgend jaar.

Nu de baggerperiode er weer aankomt verzocht de voorzitter  alle leden zich evt. beschikbaar te houden voor werkzaamheden in de haven. Verder vroeg hij de booteigenaren zich te houden aan de regels inzake de ligplaatsen in de jachthaven.

 


wedstrijd zaterdag 31 oktober 2015

De wedstrijd van zaterdag 31/10/2015 zal best wel enige tijd in ons geheugen blijven staan en waarom? 
a. 81 deelnemers
b. prachtig mooi najaarsweer
c. ontzettend veel vis.
Nadat om 9.00 uur het startsein was gegeven kwamen na de eerste inworp de eerste scharren en wijting al aan boord. En zo ging het bijna de hele dag door. Er was weinig om te eten en te drinken was het was wedstrijd en dus moest er gestreden worden voor de prijzen. En dat is het zeker geworden. Onze penningmeester had zich aangemeld als weger dit keer. Nou hij heeft het geweten. Hij klaagde bij de prijsuitreiking over zijn rug van het tillen van de maanden met vis. Dus totaal aantal vissers 81. Aantal uitgevaren boten 44. Totaal gevangen en gewogen vis
1400 kg.
Uitslag:
1. Jordy gemiddeld gewicht per opvarende 43 kg
2. Lucky Fish 36.50 kg
3. Genesis 35.30 ..
4. Jeti 29.75 ..
5. Baars XL 29.10 ..
6. Jumelle 24.70 ..
7. Ilse 24.64 ..
8. Liberty 24.50 ..
9. Happy Jack 23.00 ..
10.De mooie meid 22.12 ..
11.M&M 21.60 ..
12.De Mette 19.35 ..
13.Yves III 18.80 
14. Dreamer 17.90 .. 
15. Dwersligger 2 17.90 ..

Al met al dus een fantastische wedstrijd. Bedankt mannen en vrouwen voor jullie opkomst deze keer.


uit de bestuurskamer.

Vorige week zijn tijdens een bestuursvergadering weer diverse zaken besproken en zijn nieuwe afspraken gemaakt. Hieronder een opsomming:
LIGGELD:
Het liggeld wordt per jaar berekent een aan u in rekening gebracht. Het bedrag dient tijdig betaald te worden. Bij opzegging van de ligplaats voor 1 juli zal restitutie plaatsvinden van 6 maanden. Bij toetreding/toewijzing na 1 juli wordt 6 maanden liggeld worden berekend.
Contributie.
Ook de contributie wordt op jaarbasis berekend.Bij toetreding tot de vereniging na 1 juli wordt een halfjaar in rekening gebracht. Restitutie kan niet plaats vinden ivm. afdrachten.
Toewijzing ligplaats.
Er zijn enkele leden die opmerkingen hebben geplaatst bij ons toewijzingbesluit. We hebben destijds een protocol opgesteld en daaraan  houden wij ons. Gebleken is echter dat dit op 1 punt nadere aanvulling vereist. Bij toewijzing krijgt iemand die lid is van de club voorrang boven een niet lid.Als aanvulling hebben we nu gesteld dat iemand voorrang als lid kan krijgen indien hij minimaal 3 maanden lid is van de club.
Vispas.
U was van ons gewend dat wij uw zeevispas of vispas met de contributienota meestuurden. Aan het eind van dit jaar zult u alleen de contributienota ontvangen. Eerst na betaling hiervan kunt u de vispas afhalen bij onzen havenmeester of kan op uw verzoek worden opgestuurd. Dit gebeurt omdat er de laatste paar jaar leden zijn geweest die stoppen in maart en hebben hun contributie nog niet betaals maar wel een vispas ontvangen. Op ons verzoek deze terug te sturen wordt dan niet gereageerd. Een vispas kost ons € 20.

 

 

 


omruilen vaarbewijs

Omruilen Nederlands papieren Vaarbewijs


Vamex is sinds de 2e helft van vorig jaar volop bezig met het gratis omruilen van de oude, papieren Kleine Vaarbewijzen 1 en 2. De overgrote meerderheid heeft inmiddels dat nieuwe vaarbewijs al binnen, of is op zijn minst aangeschreven om het nodige te doen. Buitenlandse bezitters van een Nederlands vaarbewijs zijn NIET aangeschreven. Vaak zijn die adresgegevens na 30 jaar niet langer geldig en het is voor Vamex ook niet te achterhalen waar al die mensen gebleven zijn. Aanvankelijk zou er in de loop van april een formulier op hun website geplaatst worden, waarmee iedereen die nog geen oproeping heeft ontvangen zichzelf zou kunnen aanmelden voor de gratis omruiling. Dat formulier gaat er uiteindelijk niet komen.

Wilt u uw Nederlands Klein Vaarbewijs alsnog gratis (enkel gratis voor vaarbewijzen van voor 2002) laten omruilen, moet u een mailtje sturen met het verzoek tot gratis omruiling van uw papieren vaarbewijs naar 
info@vamex.nl met uw adresgegevens en geboortedatum.
Bellen kan ook: +31 (0)88 456 4567


Op 1 januari 2016 vervalt uw papieren vaarbewijs definitief en is het verder waardeloos. Laat dat niet gebeuren!

Dit is NIET van toepassing op het
Belgisch beperkt en algemeen stuurbrevet!


HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob


Jaaragenda

Jaarprogramma 2015

Nieuwjaarsreceptie:              17 januari  ( aanvang 14.30 uur)
Vleeswedstrijd        :              28 maart
2e wedstrijd             :               25 april               Vervangingsdatum : 2 mei
Algemene reservedatum:        9 mei
3e wedstrijd             :                  6 juni                             ,,,,                     : 27 juni
Tongwedstrijd         :                20 juni ( telt niet mee voor kampioenschap)
4e wedstrijd                :           26 september      Vervangingsdatum : 3 oktober
5e wedstrijd               :           31 oktober                 ,,,,,                        : 21 november
Algemene ledenvergadering: 13 november
Algemene reserve datum :      28 november
Kerstwedstrijd            :            12 december
Nieuwjaarsreceptie 2016 : 16 januari.


Laatste nieuws

 maatregelen zeebaars.http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 


Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR


Beperking zeevisserij op kabeljauw/zeebaars

De eerder door de Rijksoverheid aangekondigde invoering van een bag limit voor de zeesportvisserij treedt vanaf zaterdag 1 juni 2013 in werking. In de regeling die door het ministerie van Economische Zaken is uitgewerkt, staat vermeld dat het verboden is meer dan 20 kilo kabeljauw en/of zeebaars voorhanden te hebben (met een maximum van 25 vissen).

De reeds eerder aangekondigde wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant (PDF).


Lees ook:


Community nieuws
jaaragenda
jaaragenda
geplaatst op 25 oktober 2014, 19:53 uur

Jaaragenda 2013
activiteiten 2013
geplaatst op 13 december 2012, 20:47 uur

sportvissersreisgids
sportvissersreisgids
geplaatst op 1 april 2012, 11:32 uurLeden Bezoekers
64 273874


Startpagina
Nieuws
Gastenboek
LedenlijstAlleen toegankelijk voor leden
Fotoalbum
Bestanden delen
Poll
Agenda
Chatbox
Betonningsswijzigingen
fot's de honte
Havenreglement
kent u ze ?? kabeljauw ,schar ,tong en zeebaars
koken met HubertAlleen toegankelijk voor leden
links
noodprocedure op zee
telefoonnummers/ emailadres
Vangstbarometer
Verhalen van en door de leden
waypuntenlijst
wedstrijdreglement
Weet u dat ???
windomrekeningstabel