Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

294.210 bezoekers 58 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

07-01-2017

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 150 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd incafe De Platte Knoop te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een wachtlijst van boten.

Het weer

Afgelastingen

Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummer bellen:
 Rob Merrelaar  +31627420518


Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Voorzitter R.Merrelaar 0117-383127/ 06-27420518 Rob Merrelaar

secretaris.B.Goethals 06-12229392 Bart Goethals

Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336 Jack Den Dekker

Michael Neuwald Bos 0652347134
Michael Neuwald

Cafe De Platte Knoop 0031117382088

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl


inschrijving feestavond.

De inschrijftermijn van 1 maart , om u aanemelden voor de feestavond van onze club, is al inzicht. Heeft u zich nog niet aangemeld dan kan dat nog 14 dagen. Daarna is dit niet meer mogelijk i.v.m. de voorbereiding.
Wellicht is deze termijn aan u voorbij gegaan. Meld u dan z.s.m. aan. U kunt dit op diverse manieren doen.
a. het briefje aan de achterzijde van uw contributie nota invullen en op sturen
b.het briefje aan een bestuurslid afgeven
c.een mailtje sturen naar dehonte@zeelandnet.nl
d.een sms berichtje naar een van de bestuursleden of 0031627420518 ( wel graag uw naam ebij vermelden)
e.een watsapje naar 0031627420518 ( wel graag uw naam vermelden aub + aantal personen.)

De avond wordt gehouden in partycentrum  De mauritshof in IJzendijke. De  avond is bijna geheel kosteloos.
Er wordt een speciaal menu opgesteld en de drank is gratis tot 23.00 uur. Nauurlijk is er muziek bij om de beentjes te strekken op de dansvloer.

Tijdens deze avond zal ook het clubkampioenschap 2016 bekend worden gemaakt.
We hopen op uw komst.
Het bestuur.
 

 

 

Inschrijving feestavond 25 maart as.

Aan de achterzijde van uw liggeld/contributienota heeft u kunnen lezen dat de club op 25 maart as. een feestavond organiseert. Deze zal gehouden worden  in Partycentrum de Mauritshof te IJzendijke. De aanvang is echter gewijzigd in 18.00 uur i.p.v. 19.00 uur.
De club moet voor 1 maart een opgave doen met hoeveel personen wij komen. Hierdoor moet u zich dan ook even aanmelden. Dit kan door a. een mailtje te sturen naar dehonte@zeelandnet.nl b.het formuliertje in te leveren bij een van de bestuursleden of  op te sturen naar: de Honte, Kon.Emmastraat 17, 4511 CH Breskens.

Mocht u nog geen opgave gedaan hebben doe dit dan graag zo spoedig mogelijk.
Het bestuur

Haven

Voor aanvang van de Nieuwjaarsreceptie hebben de bestuursleden nog even de koppen bij elkaar gestoken om e.e.a. door te spreken. Er is natuurlijk wel wat gebeurt de laatste tijd maar we moeten als vereniging verder en daar zullen de bestuursleden samen met de leden de schouders onder moeten zetten. 
Afgesproken is dat we voorlopig nog niemand aanstellen als vaste havenmeester. Wel hebben we taken die hiervoor in aanmerking komen toebedeeld aan 3 personen. nl. Michel Neuwald en Jack den Dekker. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt. tel. 0031627420528 Vragen en andere zaken omtrent de haven kunt u dus aan deze personen kwijt.
De door het hoge water beschadigde buizen op de steigers zullen z.s.m. worden hersteld.

 

 

Nieuwjaarsreceptie

Afgelopen zaterdag was het een behoorlijke drukte op de Nieuwjaarsreceptie van onze club De Honte Vele leden vergezeld van hun echtgenotes wensten elkaar weer veel geluk en gezondheid en een goed visjaar toe. Tevens konden de leden kennis maken voor zover nodig met Antoinette en haar medewerkers van de Platte Knoop ons nieuw clublokaal vanaf 1 januari. In de namiddag werden er een 35 prijzen verloot die beschikbaar werden gesteld door sponsoren.Leden die minimaal 3 clubwedstrijden hadden meegevist kwamen hiervoor in aanmerking.. Al met al een zeer geslaagde middag en natuurlijk met dank aan de ploeg van Antoinette.
De prijzen waren beschikbaar gesteld door: Jachtwerf Delta, Watersport Kosten, Het visserhuis, Supermarkt Plus, Freddy's doehetzelfzaak, Machines Luteijn uit Axel, Jos Boone watersport te Middelburg, JR Tackle Breskens, supermarkt Jumbo en Sjaak Verhage Cadzand. Alle bedrijven natuurlijk hartelijk bedankt.

KNRM

Beste bestuursleden en sportvissers van vis club de Honte,

 Namens de KNRM Breskens wensen we jullie een goed gezond en veilig vis jaar 2017 toe.

Ook een hartelijke dank van onze mannen voor de traditionele cadeaus zo voor de kerst.

  

Met vriendelijke groeten,

 

Schipper station Breskens                

Marcel van den Nieuwendijk.    

Mob.06-51702921

E-mail.schipper@breskens.knrm.nl

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

 

Vissershuis

Aan alle leden, het bestuur, vrijwilligers en andere betrokkenen van hsv de Honte

Wij willen jullie allemaal bedanken voor het jarenlange vertrouwen in ons als clubhuis. Het moment was aangekomen om dit te moeten opzeggen. Het is voor ons niet meer mogelijk om het te combineren en ook wij stonden niet achter de 18.00u regel.

Wij wensen jullie veel plezier, veel geluk, succes, een goede gezondheid en een goede visvangst toe voor 2017!

 

Bedankt voor alles!

 

Groeten,

Martijn en Ingeborg en het gehele team van rest. ‘t Vissershuis

NieuwjaarsreceptieOp zaterdag 14 januari wordt er weer een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de club. Deze zal plaatsvinden vanaf 15.30 uur in ons nieuw clublokaal De Platte Knoop aan de Boulevard te Breskens.

Tijdens de receptie zullen enkele mooie prijzen verloot worden welke door sponsoren beschikbaar zijn gesteld. Om in aanmerking te komen voor deze prijzen had u minimaal 3 wedstrijden moeten meevissen en moet u op deze middag aanwezig zijn

Te winnen zijn o.a. een mooie fishfinfer, hengels, visaccesoires , waardebonnen enz. enz. U komt toch ook zeker een toast uitbrengen op het nieuwe seizoen ????

Bestuur

Wegens onoplosbare problemen hebben de bestuursleden aan bestuurslid/havenmeester Walter Wijffels gevraagd om zijn functie  als havenmeester en bestuurslid met onmiddelijke ingang te be-eindigen. 
Walther heeft  het gevraagde aanvaard en legt zijn functie neer. Wij betreuren dat wij als bestuur deze maatregel hebben moeten nemen maar er was geen andere mogelijkheid. De overige bestuursleden wilden niet verder met hem. Wel willen we Walter bedanken voor het vele goede en vele werk dat hij voor onze vereniging heeft verricht. 
Gezamenlijk zullen de andere bestuursleden de functie van havenmeester overnemen.

 

Uitslag kerstwedstrijd 10 december 2016

15355722_537277256462993_455092265793228
77 deelnemers verdeeld over 41 boten.
Het bestuur en leden willen de uitbaters van het Vissershuis ( Ingeborg en Marteijn ) bedanken voor de periode dat wij bij hun te gast waren. Wij wensen hun veel succes straks met de vernieuwde zaak.
M.i.v. 1 januari 2017 wordt ons clublokaal Cafe De Platte Knoop.

 

Jaaragenda 2017

Wedstrijden 2017 De Honte

Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017 Aanvang 15.30 uur

-1ste wedstrijd;vleeswedstrijd 18 maart.

-2de wedstrijd;15 april                reserve 22 april

-3de wedstrijd;13 mei                 reserve 20 mei

Algemene reserve;-17 juni

Tongenwedstrijd ;-1juli  de honte

Tongenwedstrijd ;2 juli noordzeevisssers ,2daagse klassement,leden van de honte mogen met eigen boot varen.

-4de wedstrijd;23 september    reserve 7 oktober

-5de wedstrijd;11 november     reserve 18 november

Algemene reserve;-25 november

-6de wedstrijd;Kerstwedstrijd 9 december

Alle clubactiviteiten vinden vanaf 1-1-2017 Plaats in ons nieuw clublokaal De Platte Knoop te Breskens.

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

Wedstrijduitslag 19 nov.2016

Vele clubleden hebben zich deze maal vergist in het weer. De laatste dagen voor de wedstrijd bleven de verwachtingen twijffelachtig. Daarom heeft het bestuur de wedstrijd vrijdagavond niet afgelast en gewacht tot zaterdagmorgen. En zie de verwachting ZZW 4 a 5  wind kwam uit. De wedstrijd kon dus doorgaan. Besloten werd de zuidelijke Wielingen aan te houden en tevens de kop van de Hoge Plaat. Met een bedroevend aantal vissers van 23 man is dit wel een dieptepunt in ons bestaan. 
Maar die leden die wel kwamen hebben in ieder geval een leuke en mooie visdag gehad met veel vis. Totaal gevangen en gewogen gewicht 185 kg. We zullen maar hopen dat de volgende wedstrijd in december een betere opkomst geeft. (Kerstwedstrijd).
Uitslag:
 1.Dreamer              20.8    kg
 2.Jeti                       16.32  ,,
 3.Lucky Fish            13.85 ,,
 4.Jordy                     10.6  ,,
 5.Josja                       8.69 ,,
 6.Dwersligger            8.19  ,,
 7.Jolia                        6.98 ,,
 8.Bartamia                 6.37 ,,
 9.Shadow                  5.93 ,,
10.Carla                     4.16 ,,
11.Cocquit                  4.11 ,,
12.Aquarius                3.65 ,,
13.Demi-sec               3.31 ,,

 

 

Jaarvergadering 12 nov.2016

Bijna 70 leden waren vertegenwoordigd op deze vergadering. Na de opening door de voorzitter werden in redelijk tempo de agendastukken afgewerkt. Bij de binnengekomen brieven of mails was ook een mail van een van de leden welke nogmaals naar voren haalde dat de onfortuinlijke geval afgelopen zaterdag op de steigers mede te wijten was aan de gladde toestand van de steigers op sommige plaatsen. Ieder jaar worden de booteigenaren er aan herinnerd om de steiger achter hun boot schoontemaken. Mensen doe dit dan ook!!!!!! Er is een hogedrukreiniger van de club beschikbaar hiervoor. Maar ook eens goed schrobben  doet wonderen. Het financieele gedeelte kon worden afgesloten met dank aan de penningmeester. Na de pauze stond de bestuursverkiezing op de agenda. P.de Bock en R.v.d. Voorde hadden te kennen gegeven dat zij wilden stoppen met het bestuur. Voorzitter bedankte hun voor het werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. De andere aftredende bestuursleden werden herkozen. Toegetreden tot het bestuur is Serge Klomp.
Bij de bestuursvoorstellen werd afgsproken dat de contributie en liggelden  gelijk bleven. De uitbaters van het Vissershuis hebben ons te kennen gegeven nu per 1-1-2017 te willen stoppen met het Vissershuis als clublokaal voor De Honte. Zij gaan zich verder toeleggen op het restauranr gebeuren. Wij willen hun namens de vereniging bedanken voor al de jaren dat wij bij hun als gast mochten zijn. M.i.v. 2017 zal cafe De Platte Knoop ons clublokaal zijn. Bij de rondvraag is afgesproken dat de maat van de schar 23 cm moet zijn bij de wedstrijden.

Wedstrijduitslag zaterdag 24 sept. 2016

78 vissers en verdeelt over 41 boten veretrokken afgelopen zaterdag uit de haven voor weeral de eerste najaarswedstrijd. De verwachtingen wat visvangsten betrof waren niet al te hoog gespannen daar de berichten van de afgelopen periode niet erg hoopvol waren. Het buitengebied was vrijgegeven door het bestuur. De meesten trokken richting Cadzand en Nieuwvlite. Enkelen gingen ook naar de Hompels.  Mede door de aantrekkende wind uit het zuiden kwamen enkelen vlug terug onder de kant.  Al snel bleek dat de wijting weer al volop aanwezig was. Ook weren er diverse tongen gevangen. Scar was mondjesmaat. Vooraf had het bestuur besloten 3 willekeurige boten te controleren na afloop op ondermaatse vis. Jammer genoeg bleek bij 2 van de 3  inderdaad ondermaatse vis aanwezig te zijn. Zelfs onze voorzitter was daarbij. Hoewel dit natuurlijk geen opzet was blijkt dat het goed is de vis nogmaals te meten voordat  de weging plaats vindt. Nu bleef het bij een waarschuwing maar de volgende wedstrijden volgt diskwalificatie. Uiteindelijk is ca. 140 kg ter weging aangeboden. Al met al een mooie dag met een leuke vangst.
Uitslag:
1  Jordy                               gemiddeld p/p  7,80  kg
2  De mooie meid                                         5,17
3  Josja                                                         5,07
4  Yves IV                                                     4,70
5  Mianka                                                      3,73
6  Lucky Fish                                                3.70
7  Mango                                                       3.60
8  M&M                                                         3.54
9  Benji                                                          3.26
10 Migaro                                                       3.22
11 Portunes                                                   3.00
12 De Mette                                                   2.41
13 Jolia                                                          2.41
14 Jeti                                                            2.33
15 Francina                                                   2.15

Uitslag wedstrijd 28 mei 2016

Gezien de weersvooruitzichten voor deze dag ( zware regen en onweersbuien) besloot het bestuur voor alle veiligheid om de wedstrijd rondom de Hoge platen en Spijkerplaat te houden. Bij een evt. calamiteit kon men dan snel terug in de haven zijn.Gelukkig gingen de buien aan ons voorbij en konden we een mooie visdag beleven.
Jammer is wel dat na afloop enkele leden commentaar moesten leveren op deze lokatie.Maar waarom? werd een geen vis gevangen ????? En nogmaals het is geen verplichting om mee te doen die keuze maak je zelf. Meedoen is voor ons belangrijker dan kisten vol met schar. Maar zoals altijd kwamen ook nu weer de bekende namen naar voren in de uitslag. Er deden 61 vissers mee verdeeld obver 32 boten. De vangst was hoofdzakelijk wijting., wat schar en een enkele tong. Ook enkele zeebaarzen waren er gevangen maar deze  zijn terug gezet en niet mee genomen.

Uitslag:
 1.Dreamer       gemidd. p/p           4,79  kg
 2.Jordy                                          4,56 ..
 3.Melvin                                         3,60 ..
 4.Jeti                                              3,50 ..
 5.Mango                                         3.28 ..
 6.Aquarius                                     3,04 ..
 7.Scheldespetter                           2,79 ..
 8.Jolia                                            2,62 ..
 9.Portunes                                     2,79 ..
10.Genesis                                     2,17 ..
Volgende clubwedstrijd   24 september.

Wel is er op  25 juni nog een tongenwedstrijd. Iedereen kan meedoen. Inschrijven op de haven vanaf 06.15. uur. Visgebied is vrij. Nadere mededeling volgt.             

1e clubwedstrijd prima verlopen

Onze 1e clubwedstrijd van dit seizoen zit er weer op. Onder prima weersomstandigheden verlieten rond 8 uur de haven van Breskens . 76 vissers hadden ingeschreven en waren verdeeld over 41 boten. 
Beide wedstrijdgebieden waren vrijgegeven.  De meeste boten kozen voor De Hompels anderen voor de zuidelijke Wielingen en ook nog enkele aan de Spijkerplaat. Bij de weging bleek dat de vissers dier De Hompels verkozen hadden een goede keus hadden gemaakt. De aanwezige schar en bot zorgden ervoor dat uit de gebied de winnaar kwam.  Bij de prijsuitreiking in ons clublokaal was het een hele drukte daar een ieder prijs had in de vorm van een vleespakket.Uitslag:
1. Jeti                             gemiddeld p/p      14,95 kg
2.Jordy                                                       13,05 .. 
3.Melvin                                                       9,70 ..
4.Baars XL                                                  8,06 ..
5.Gijs                                                           7.69 ..
6.Bruvin                                                       7.30 ..
7.Josja                                                         6.67 ..
8.Lucky Fish                                                6.47 ..
9.Betsie                                                        5.25 ..
10.Angel                                                       5.18 ..
11.Genesis                                                   5.00 ..
12.Scheldespetter                                        4.97 ..
13.Portunes                                                  4.63 ..
14.Ilse                                                           4.58 ..
15.Jean Henri                                               4.45 ..
16.tPont                                                        4.30 ..
17.Migaro                                                     4.08 ..
18.Orka                                                        3.75 ..
19.Grietje                                                     3.71 ..
20.Jumelle                                                   3.54 ..

Totaal kg. gevangen vis: 305  kg.
Volgende wedstrijd 23 april. omruilen vaarbewijs

Omruilen Nederlands papieren Vaarbewijs


Vamex is sinds de 2e helft van vorig jaar volop bezig met het gratis omruilen van de oude, papieren Kleine Vaarbewijzen 1 en 2. De overgrote meerderheid heeft inmiddels dat nieuwe vaarbewijs al binnen, of is op zijn minst aangeschreven om het nodige te doen. Buitenlandse bezitters van een Nederlands vaarbewijs zijn NIET aangeschreven. Vaak zijn die adresgegevens na 30 jaar niet langer geldig en het is voor Vamex ook niet te achterhalen waar al die mensen gebleven zijn. Aanvankelijk zou er in de loop van april een formulier op hun website geplaatst worden, waarmee iedereen die nog geen oproeping heeft ontvangen zichzelf zou kunnen aanmelden voor de gratis omruiling. Dat formulier gaat er uiteindelijk niet komen.

Wilt u uw Nederlands Klein Vaarbewijs alsnog gratis (enkel gratis voor vaarbewijzen van voor 2002) laten omruilen, moet u een mailtje sturen met het verzoek tot gratis omruiling van uw papieren vaarbewijs naar 
info@vamex.nl met uw adresgegevens en geboortedatum.
Bellen kan ook: +31 (0)88 456 4567


Op 1 januari 2016 vervalt uw papieren vaarbewijs definitief en is het verder waardeloos. Laat dat niet gebeuren!

Dit is NIET van toepassing op het
Belgisch beperkt en algemeen stuurbrevet!

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 maatregelen zeebaars.http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Omhoog