Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Communities

ZeelandNet

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

Bootsportvissersvereniging DE HONTE!

291.207 bezoekers 60 leden Log in

Laatste wijziging


Laatste wijziging:

05-12-2016

De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 176 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in Het Visserhuis te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een behoorlijk grote wachtlijst van boten.

Het weer

Afgelastingen

Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummers bellen:
voor leden vanuit Nederland: Rob Merrelaar  +31627420518
Voor leden vanuit Belgie      : Walther Wijffels +32479501102.

Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen

veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564

Nuttige telefoonnummers

Nuttige nr. voor leden van visclub De Honte!

Voorzitter R.Merrelaar 0117-383127/ 06-27420518 Rob Merrelaar

secretaris.B.Goethals 06-12229392 Bart Goethals

Penningmeester L.v.d.Hooft 0654665337

Havenmeester: Walther Wijffels +32 93799650/0032479501102

Paul Verdegem 0651697524

Jack den Dekker 0628883336 Jack Den Dekker

Michael Neuwald Bos 0652347134
Michael Neuwald

Clublokaal Het Vissershuis 0117-382070

Vlissingen Radio 0118-417182

Reddingsboot KNRM 0117-386398( info)

Alarmering KNRM 0900-0111

Waterpolitie 0343-535355

E-mailadres club: dehonte@zeelandnet.nl

Graag zaken m.b.t. ligplaatsen en haven informeren bij onze havenmeester Walther Wijffels

Laatste clubwedstrijd 2016 op 1o december as.

A.s. zaterdag 10 december weer al de laatste wedstrijd van het seizoen. Dit is de kerstwedstrijd waarbij iedere deelnemer met een prijs naar huis gaat. De eersten uit de uitslag weer met een grote kalkoen en de rest met een mooie kip. Na de prijsuitreiking natuurlijk weer de grote verloting met als prijzen: kippen, kerststollen en tulbanden. We hopen dat u weer aanwezig zult zijn.
Inschrijving en prijsuitreiking voor de laatste maal in Het Visserhuis.

 
 
Bericht pro

Jaaragenda 2017

Wedstrijden 2017 De Honte

Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017 Aanvang 15.30 uur

-1ste wedstrijd;vleeswedstrijd 18 maart.

-2de wedstrijd;15 april                reserve 22 april

-3de wedstrijd;13 mei                 reserve 20 mei

Algemene reserve;-17 juni

Tongenwedstrijd ;-1juli  de honte

Tongenwedstrijd ;2 juli noordzeevisssers ,2daagse klassement,leden van de honte mogen met eigen boot varen.

-4de wedstrijd;23 september    reserve 7 oktober

-5de wedstrijd;11 november     reserve 18 november

Algemene reserve;-25 november

-6de wedstrijd;Kerstwedstrijd 9 december

Alle clubactiviteiten vinden vanaf 1-1-2017 Plaats in ons nieuw clublokaal De Platte Knoop te Breskens.

Flyer nieuwe blokindeling marifoon Westerschelde


Nieuwe flyer marifoonblokindeling Westerschelde.
Zie: www.vts-scheldt.net

Wedstrijduitslag 19 nov.2016

Vele clubleden hebben zich deze maal vergist in het weer. De laatste dagen voor de wedstrijd bleven de verwachtingen twijffelachtig. Daarom heeft het bestuur de wedstrijd vrijdagavond niet afgelast en gewacht tot zaterdagmorgen. En zie de verwachting ZZW 4 a 5  wind kwam uit. De wedstrijd kon dus doorgaan. Besloten werd de zuidelijke Wielingen aan te houden en tevens de kop van de Hoge Plaat. Met een bedroevend aantal vissers van 23 man is dit wel een dieptepunt in ons bestaan. 
Maar die leden die wel kwamen hebben in ieder geval een leuke en mooie visdag gehad met veel vis. Totaal gevangen en gewogen gewicht 185 kg. We zullen maar hopen dat de volgende wedstrijd in december een betere opkomst geeft. (Kerstwedstrijd).
Uitslag:
 1.Dreamer              20.8    kg
 2.Jeti                       16.32  ,,
 3.Lucky Fish            13.85 ,,
 4.Jordy                     10.6  ,,
 5.Josja                       8.69 ,,
 6.Dwersligger            8.19  ,,
 7.Jolia                        6.98 ,,
 8.Bartamia                 6.37 ,,
 9.Shadow                  5.93 ,,
10.Carla                     4.16 ,,
11.Cocquit                  4.11 ,,
12.Aquarius                3.65 ,,
13.Demi-sec               3.31 ,,

 

 

Jaarvergadering 12 nov.2016

Bijna 70 leden waren vertegenwoordigd op deze vergadering. Na de opening door de voorzitter werden in redelijk tempo de agendastukken afgewerkt. Bij de binnengekomen brieven of mails was ook een mail van een van de leden welke nogmaals naar voren haalde dat de onfortuinlijke geval afgelopen zaterdag op de steigers mede te wijten was aan de gladde toestand van de steigers op sommige plaatsen. Ieder jaar worden de booteigenaren er aan herinnerd om de steiger achter hun boot schoontemaken. Mensen doe dit dan ook!!!!!! Er is een hogedrukreiniger van de club beschikbaar hiervoor. Maar ook eens goed schrobben  doet wonderen. Het financieele gedeelte kon worden afgesloten met dank aan de penningmeester. Na de pauze stond de bestuursverkiezing op de agenda. P.de Bock en R.v.d. Voorde hadden te kennen gegeven dat zij wilden stoppen met het bestuur. Voorzitter bedankte hun voor het werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan. De andere aftredende bestuursleden werden herkozen. Toegetreden tot het bestuur is Serge Klomp.
Bij de bestuursvoorstellen werd afgsproken dat de contributie en liggelden  gelijk bleven. De uitbaters van het Vissershuis hebben ons te kennen gegeven nu per 1-1-2017 te willen stoppen met het Vissershuis als clublokaal voor De Honte. Zij gaan zich verder toeleggen op het restauranr gebeuren. Wij willen hun namens de vereniging bedanken voor al de jaren dat wij bij hun als gast mochten zijn. M.i.v. 2017 zal cafe De Platte Knoop ons clublokaal zijn. Bij de rondvraag is afgesproken dat de maat van de schar 23 cm moet zijn bij de wedstrijden.

wedstrijd 5-11-2015 afgelast

De wedstrijd van afgelopen zaterdag 5 november is wegens de harde westenwind niet doorgegaan. De vervangingsdatum voor deze wedstrijd is 19 november. 
We hopen dat u er ook weer bent en dat we dan wel kunnen vissen.

Tussenstand clubkampioenschap 2016

Jordy 2,0 2,0   0,8     4,8
Jeti 4,0 0,8   13,0     17,8
Melvin 3,0 3,0   16,0     22,0
Lucky Fish 13,0 8,0   5,0     26,0
Portunes 9,0 13,0   10,0     32,0
Mango 5,0 22,0   6,0     33,0
Migaro 18,0 17,0   9,0     44,0
Jolia 8,0 26,0   12,0     46,0
Scheldespetter 7,0 12,0   30,0     49,0
Angel 16,0 10,0   27,0     53,0
M&M 11,0 35,0   7,0     53,0
Ilse 20,0 14,0   23,0     57,0
Baars xl 30,0 4,0   28,0     62,0
Jean Henri 29,0 15,0   18,0     62,0
Betsie 31,0 9,0   34,0     74,0
Dwersligger ii 26,0 23,0   35,0     84,0
Bartamia i 21,0 37,0   29,0     87,0
Poolster 32,0 30,0   26,0     88,0

uitnodiging algemene ledenvergadering

Bootsportvissersvereniging De Honte

 p/a. Oranjeplein 24
       4511 ClBreskens
       Tel.0032612229392
       e-mail:dehonte@zeelandnet.nl

Breskens,18-10-2016

Ond. Algemene leden vergadering

Geacht clublid,

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze club. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdagavond 11 november 2016 in ons clublokaal Het Visserhuis te Breskens.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de club.
Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Aanvang 19.30 uur.

Namens het Bestuur van de Honte,
Bart Goethals
secretaris

Agenda:

1.Opening
2.Ingekomen stukken
3.Jaarverslag
4.Verslag kascontrolecommissie
5.Benoeming kascontrolecommissie 2017
6.Financieel jaarverslag
7.Pauze
8.Bestuursverkiezing. Aftredend zijn dhr. V.d. Voorde, W.Wijffels,M.Neuwald en  B.Goethals.
   Dhr. R.v.d. Voorde is niet herkiesbaar. Dhr. P.de Bock is reeds gestopt. De overige aftredende bestuursleden stellen zich wel herkiesbaar. E.v.t. nieuwe bestuursleden kunnen zich tot 1 uur vooraf gaand aan de vergadering aanmelden.
9.Bestuursvoorstellen
10.Havenaangelegenheden
11.Rondvraag
12.Sluiting

Wedstrijduitslag zaterdag 24 sept. 2016

78 vissers en verdeelt over 41 boten veretrokken afgelopen zaterdag uit de haven voor weeral de eerste najaarswedstrijd. De verwachtingen wat visvangsten betrof waren niet al te hoog gespannen daar de berichten van de afgelopen periode niet erg hoopvol waren. Het buitengebied was vrijgegeven door het bestuur. De meesten trokken richting Cadzand en Nieuwvlite. Enkelen gingen ook naar de Hompels.  Mede door de aantrekkende wind uit het zuiden kwamen enkelen vlug terug onder de kant.  Al snel bleek dat de wijting weer al volop aanwezig was. Ook weren er diverse tongen gevangen. Scar was mondjesmaat. Vooraf had het bestuur besloten 3 willekeurige boten te controleren na afloop op ondermaatse vis. Jammer genoeg bleek bij 2 van de 3  inderdaad ondermaatse vis aanwezig te zijn. Zelfs onze voorzitter was daarbij. Hoewel dit natuurlijk geen opzet was blijkt dat het goed is de vis nogmaals te meten voordat  de weging plaats vindt. Nu bleef het bij een waarschuwing maar de volgende wedstrijden volgt diskwalificatie. Uiteindelijk is ca. 140 kg ter weging aangeboden. Al met al een mooie dag met een leuke vangst.
Uitslag:
1  Jordy                               gemiddeld p/p  7,80  kg
2  De mooie meid                                         5,17
3  Josja                                                         5,07
4  Yves IV                                                     4,70
5  Mianka                                                      3,73
6  Lucky Fish                                                3.70
7  Mango                                                       3.60
8  M&M                                                         3.54
9  Benji                                                          3.26
10 Migaro                                                       3.22
11 Portunes                                                   3.00
12 De Mette                                                   2.41
13 Jolia                                                          2.41
14 Jeti                                                            2.33
15 Francina                                                   2.15

Uitslag wedstrijd 28 mei 2016

Gezien de weersvooruitzichten voor deze dag ( zware regen en onweersbuien) besloot het bestuur voor alle veiligheid om de wedstrijd rondom de Hoge platen en Spijkerplaat te houden. Bij een evt. calamiteit kon men dan snel terug in de haven zijn.Gelukkig gingen de buien aan ons voorbij en konden we een mooie visdag beleven.
Jammer is wel dat na afloop enkele leden commentaar moesten leveren op deze lokatie.Maar waarom? werd een geen vis gevangen ????? En nogmaals het is geen verplichting om mee te doen die keuze maak je zelf. Meedoen is voor ons belangrijker dan kisten vol met schar. Maar zoals altijd kwamen ook nu weer de bekende namen naar voren in de uitslag. Er deden 61 vissers mee verdeeld obver 32 boten. De vangst was hoofdzakelijk wijting., wat schar en een enkele tong. Ook enkele zeebaarzen waren er gevangen maar deze  zijn terug gezet en niet mee genomen.

Uitslag:
 1.Dreamer       gemidd. p/p           4,79  kg
 2.Jordy                                          4,56 ..
 3.Melvin                                         3,60 ..
 4.Jeti                                              3,50 ..
 5.Mango                                         3.28 ..
 6.Aquarius                                     3,04 ..
 7.Scheldespetter                           2,79 ..
 8.Jolia                                            2,62 ..
 9.Portunes                                     2,79 ..
10.Genesis                                     2,17 ..
Volgende clubwedstrijd   24 september.

Wel is er op  25 juni nog een tongenwedstrijd. Iedereen kan meedoen. Inschrijven op de haven vanaf 06.15. uur. Visgebied is vrij. Nadere mededeling volgt.             

1e clubwedstrijd prima verlopen

Onze 1e clubwedstrijd van dit seizoen zit er weer op. Onder prima weersomstandigheden verlieten rond 8 uur de haven van Breskens . 76 vissers hadden ingeschreven en waren verdeeld over 41 boten. 
Beide wedstrijdgebieden waren vrijgegeven.  De meeste boten kozen voor De Hompels anderen voor de zuidelijke Wielingen en ook nog enkele aan de Spijkerplaat. Bij de weging bleek dat de vissers dier De Hompels verkozen hadden een goede keus hadden gemaakt. De aanwezige schar en bot zorgden ervoor dat uit de gebied de winnaar kwam.  Bij de prijsuitreiking in ons clublokaal was het een hele drukte daar een ieder prijs had in de vorm van een vleespakket.Uitslag:
1. Jeti                             gemiddeld p/p      14,95 kg
2.Jordy                                                       13,05 .. 
3.Melvin                                                       9,70 ..
4.Baars XL                                                  8,06 ..
5.Gijs                                                           7.69 ..
6.Bruvin                                                       7.30 ..
7.Josja                                                         6.67 ..
8.Lucky Fish                                                6.47 ..
9.Betsie                                                        5.25 ..
10.Angel                                                       5.18 ..
11.Genesis                                                   5.00 ..
12.Scheldespetter                                        4.97 ..
13.Portunes                                                  4.63 ..
14.Ilse                                                           4.58 ..
15.Jean Henri                                               4.45 ..
16.tPont                                                        4.30 ..
17.Migaro                                                     4.08 ..
18.Orka                                                        3.75 ..
19.Grietje                                                     3.71 ..
20.Jumelle                                                   3.54 ..

Totaal kg. gevangen vis: 305  kg.
Volgende wedstrijd 23 april. Jaarprogramma 2016

Jaarprogramma 2016:
Nieuwjaarsreceptie                                       16 januari
Vleeswedstrijd                                             2 april
2e clubwedstrijd                                          23 april         res. 30 april
3e clubwedstrijd                                          28 mei           ,,   11 juni
algemene reservewedstrijd                           18 juni
tongenwedstrijd                                          25 juni ( telt niet mee voor kampioenschap)
4e wedstrijd                                               24 septemebre    res. 8 oktober
5e wedstrijd                                                5 november        ,,   19 november
algemene ledenvergadering                          11 november
algemene reservedatum                               26 november
kerstwedstrijd                                            10 december.

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud. EVT. wijzigingen zullen direct aan u worden doorgegeven via onze communitysite, faceboekpagina en aanplakbord aan onze haven.

 

omruilen vaarbewijs

Omruilen Nederlands papieren Vaarbewijs


Vamex is sinds de 2e helft van vorig jaar volop bezig met het gratis omruilen van de oude, papieren Kleine Vaarbewijzen 1 en 2. De overgrote meerderheid heeft inmiddels dat nieuwe vaarbewijs al binnen, of is op zijn minst aangeschreven om het nodige te doen. Buitenlandse bezitters van een Nederlands vaarbewijs zijn NIET aangeschreven. Vaak zijn die adresgegevens na 30 jaar niet langer geldig en het is voor Vamex ook niet te achterhalen waar al die mensen gebleven zijn. Aanvankelijk zou er in de loop van april een formulier op hun website geplaatst worden, waarmee iedereen die nog geen oproeping heeft ontvangen zichzelf zou kunnen aanmelden voor de gratis omruiling. Dat formulier gaat er uiteindelijk niet komen.

Wilt u uw Nederlands Klein Vaarbewijs alsnog gratis (enkel gratis voor vaarbewijzen van voor 2002) laten omruilen, moet u een mailtje sturen met het verzoek tot gratis omruiling van uw papieren vaarbewijs naar 
info@vamex.nl met uw adresgegevens en geboortedatum.
Bellen kan ook: +31 (0)88 456 4567


Op 1 januari 2016 vervalt uw papieren vaarbewijs definitief en is het verder waardeloos. Laat dat niet gebeuren!

Dit is NIET van toepassing op het
Belgisch beperkt en algemeen stuurbrevet!

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob

Laatste nieuws

 maatregelen zeebaars.http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 

Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR

Nieuws

Omhoog