Bootsportvissersvereniging DE HONTE

  Welkom. Login
ik wil lid worden!
Bootsportvissersvereniging DE HONTE!
Laatste wijziging


Laatste wijziging:

28-03-2015


De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 176 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in Het Visserhuis te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een behoorlijk grote wachtlijst van boten.


Het weer


 zeelandnet weer-waterweerbericht

 windverwachting

Wind en weer verwachting Vlissingen

Buienradar

Weerpagina

Kustweerbericht 

 


Afgelastingen
Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummers bellen:
voor leden vanuit Nederland: Rob Merrelaar  +31627420518
Voor leden vanuit Belgie      : Walther Wijffels +32479501102.

Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen


veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564


25 april as. 2e clubwedstrijd
As.zaterdag 25 april wordt alweer de tweede clubwedstrijd gehouden van onze club. De weersvooruitzichten tot nu toe zijn prima en de vis ligt op u te wachten. Er wordt weer volop schar gevangen. Ook de tong is weer al aanwezig en er zwemt zeer zeker nog wel een gulletje rond. Dus wat let U. Wij zien u graag as. zaterdag op de haven.
Het bestuur van de Honte

HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob


uitslag 1e clubwedstrijd
Ondanks de matige,slechte weersvooruitzichten voor deze dag was her zatermorgen nog redelijk weer. Ook de windrichting was in het voordeel van de bootvissers ( zuid). 
Een 75 vissers verdeeld over 38 boten koos om ca.  8.00 uur het ruime sop. De richting was verschillend. Enkelen gingen richting Spijkerplaat enderen kozen voor de Zuidelijke Wielingen.
Het is vrij stil gebleven op de marifoo. Dat kon betekenen goede vangsten of geen vangsten.
Het laatste was bijna de waarheid. Er werd wel wat gevangen maar hert kon zeer zeker beter. Om 14.00 uur was de wedstrijd ten einde en kon de weging beginnen.
Uitslag:
1.De mooie meid       gemiddelde 4,11 kg
2.Tim                                       4,06 ,,
3.Mango                                   3,85 ,.
4.Jeti                                       3,48 ,,
5.Happy Jack                            2,86 ,,
6.Splendid                                2,80 ,,
7.Benji                                    2,67 ,,
8.De Ploeg                               2,67 ,,
9.Caipirinia                              2,61 ,,
10.Dreamer                             2,35 ,,
11.Jordy                                 2,08 ,,
12.Dwersligger II                     1,85 ,,
13.Baars XL                            1,84
14.Again                                1,64 ,,
15.Portunes                            1,57 ,,


afgelastingen
Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat evt. afgelastingen van wedstrijden niet eerder zullen plaatsvinden dan op de vrijdag voor de wedstrijd om 18.00 uur.
Voor de vlees en kipwedstrijd zal nooit een afgelasting plaats vinden. Dit omdat bij het niet kunnen vissen op de vastgestelde dag de prijzen verloot zullen worden

WK feedervissen Terneuzen

Geacht  bestuur,

 

Mogen wij u vragen onderstaande aan uw leden kenbaar te maken. Wij danken u bij voorbaat.Dit jaar wordt er op het kanaal Gent – Terneuzen, het WK  feeder vervist. De organisatie is in handen van Sportvisserij Nederland (SVN). ONI Terneuzen is gevraagd als gastheer op te treden, als pachthebbende van het viswater. Gastheer is best wel iets waar je trots op mag zijn, maar wij zien dit evenement toch meer als een Zeeuws-Vlaams en een Vlaams gebeuren.Er  is een werkgroep gevormd, waarin Paul Aardewerk en Johan Baert  namens ONI, zitting hebben. Als wedstrijddeskundige zit ook Eddy Audenaert in deze werkgroep.SVN verwacht ongeveer 27 landenteams op het WK  op  11  en  12  juli  2015. Op deze dagen denken zij ongeveer  90  vrijwilligers nodig te hebben voor het  tel- en  controlewerk. Ook in de periode van   6  t/m  10 juli zijn er dagelijks  15 vrijwilligers nodig, voor de opbouw van het parcours. Voor de wedstrijdvissers is dit de trainingsweek. Er valt dus genoeg te zien.Onze concrete vraag is : zijn er binnen of buiten jullie vereniging mensen, die dit werk graag zouden willen doen en die zich hiervoor willen opgeven. Graag zien wij jullie opgave voor  31  maart tegemoet; dan verwacht SVN namelijk cijfers van ons.Voor de nodige versnaperingen wordt gezorgd, evenals voor de lunchpakketten. Op de laatste dag wordt er aan alle vrijwilligers een BBQ  aangeboden. Nadere details volgen nog.

Opgaves, onder vermelding van naam, volledig adres, e-mailadres en tel.nummer richt u aan :

Website ONI : johan.baert@ONI-Terneuzen.nl

Mail : johan.baert@xs4all.nl    of  tel.nr. : 0115-49 1998 (liefst tussen 19.00 en 21.00 u.) 

Als bevriende vereniging willen we jullie graag de gelegenheid geven om vlaggen te plaatsen  of d.m.v. een informatiestand je eigen vereniging te promoten. Dit zouden we in een vergadering kunnen bespreken, als daar belangstelling voor is.In de verwachting een positieve respons te krijgen en eventuele suggesties van jullie zijde tegemoet te zien,

met sportieve groet,

Paul  Aardewerk

Hengelsportvereniging  ONI  Terneuzen,  23  02  2015

 


Jaaragenda

Jaarprogramma 2015

Nieuwjaarsreceptie:              17 januari  ( aanvang 14.30 uur)
Vleeswedstrijd        :              28 maart
2e wedstrijd             :               25 april               Vervangingsdatum : 2 mei
Algemene reservedatum:        9 mei
3e wedstrijd             :                  6 juni                             ,,,,                     : 27 juni
Tongwedstrijd         :                20 juni ( telt niet mee voor kampioenschap)
4e wedstrijd                :           26 september      Vervangingsdatum : 3 oktober
5e wedstrijd               :           31 oktober                 ,,,,,                        : 21 november
Algemene ledenvergadering: 13 november
Algemene reserve datum :      28 november
Kerstwedstrijd            :            12 december
Nieuwjaarsreceptie 2016 : 16 januari.


omruilen vaarbewijs
Klein Vaarbewijs onbeperkt geldig Gratis omruil oude, papieren vaarbewijzen in het najaar. Er zijn op dit moment nog meer dan 100.000 actieve vaarbewijshouders die nog in het bezit zijn van een papieren vaarbewijs. Dit vaarbewijs werd afgegeven in de periode van 1982 t/m 2001 en is inmiddels behoorlijk verouderd. Het bevat geen pasfoto en de gegevens zijn vaak vervaagd door slijtage. Daardoor is het ook gevoelig voor fraude. In overleg met ministerie van Infrastructuur en Milieu en de politie is daarom besloten alle papieren modellen van het Klein Vaarbewijs om te ruilen voor het huidige model op credit card formaat. Het nieuwe vaarbewijs is handzamer, veel minder fraudegevoelig en is tevens geschikt voor het buitenland (ICC). Bovendien zal er geen vervaldatum meer op vermeld staan, aangezien het vaarbewijs vanaf 1 juli 2014 onbeperkt geldig geworden is. De betreffende groep vaarbewijshouders zal in het laatste kwartaal van dit jaar en in het eerste kwartaal van 2015 worden aangeschreven en in de gelegenheid worden gesteld het oude vaarbewijs gratis om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Vanaf 1 januari 2016 zal het papieren vaarbewijs naar verwachting niet meer als geldig vaarbewijs worden geaccepteerd.

wijziging betonning

Vaarweg: Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 22.4

Omschrijving: Westerschelde – Geul van de Walvischstaart; Betonningswijzigingen en uitleggen virtuele betonning (Pilot virtuele vaarwegmarkering)

Referte: 73/2014

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: betonning van de vaarroute Geul van de Walvischstaart wordt aangepast.

Wijzigingen in de betonning aan de rode zijde van de Geul van de Walvischstaart

Verleggen:

GvW2 naar: 51° 31’,022 N 003° 20’,387 E

GvW4 naar: 51° 30’,350 N 003° 21’,774 E

GvW6 naar: 51° 29’,887 N 003° 23’,359 E

Uitleggen virtuele betonning aan de groene zijde van de vaarroute Geul van de Walvischstaart,

dit betekent dat er aldaar geen fysieke markering aanwezig is maar alleen een AIS-symbool!

GvW1 AtoN: 51° 30’,006 N 003° 21’,504 E

GvW3 AtoN: 51° 29’,848 N 003° 22’,634 E

GvW6 AtoN: 51° 29’,300 N 003° 23’,730 E


zeebaarsvisserij
Er zijn weer maatregelen genomen voor de bescherming van de zeebaarsbestranden. Klik op onderstaande link om e.e.a. te lezen.

http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html


Laatste nieuws

 maatregelen zeebaars.http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij 

 

 


Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR


Beperking zeevisserij op kabeljauw/zeebaars

De eerder door de Rijksoverheid aangekondigde invoering van een bag limit voor de zeesportvisserij treedt vanaf zaterdag 1 juni 2013 in werking. In de regeling die door het ministerie van Economische Zaken is uitgewerkt, staat vermeld dat het verboden is meer dan 20 kilo kabeljauw en/of zeebaars voorhanden te hebben (met een maximum van 25 vissen).

De reeds eerder aangekondigde wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant (PDF).


Lees ook:


Community nieuws
jaaragenda
jaaragenda
geplaatst op 25 oktober 2014, 19:53 uur

Jaaragenda 2013
activiteiten 2013
geplaatst op 13 december 2012, 20:47 uur

sportvissersreisgids
sportvissersreisgids
geplaatst op 1 april 2012, 11:32 uur


condor

Onze hoofdsponsor Condor electronics laat hierbij weten dat onderstaande artikelen vanaf 1-4-2013  verkrijgbaar zijn bij:
Kees Luteijn Machines te Axel.
Verkrijgbaar zijn:
1.c&j Capstans
2.Lowrance electronic Producten
3.Hummingbird Producten
4.Scotty
5.RAM Mounts
6.Tempress Stoelen
7.Reddingsmiddelen
8.Condor visfinders
9.Lorenz Electgronics Producten etc.
U ziet een hele waslijst. Neems eens een kijkje bij Luteijn in Axel als u wat nodig hebt.

 Leden Bezoekers
63 262286


Startpagina
Nieuws
Gastenboek
LedenlijstAlleen toegankelijk voor leden
Fotoalbum
Bestanden delen
Poll
Agenda
Chatbox
Betonningsswijzigingen
fot's de honte
Havenreglement
kent u ze ?? kabeljauw ,schar ,tong en zeebaars
koken met HubertAlleen toegankelijk voor leden
links
noodprocedure op zee
telefoonnummers/ emailadres
Vangstbarometer
Verhalen van en door de leden
waypuntenlijst
wedstrijdreglement
Weet u dat ???
windomrekeningstabel