Klik hier om feedback te geven over de NIEUWE communities.

Bootsportvissersvereniging DE HONTE

  Welkom. Login
ik wil lid worden!
Bootsportvissersvereniging DE HONTE!
Laatste wijziging


Laatste wijziging:

8-6-2015


De Honte

Bootsportvissersvereniging De Honte is een visclub die vanuit een eigen haven met zeewaardige bootjes de Westerschelde en de Noorzee bevist. De club heeft ca. 176 leden die uit Nederland en belgie komen. De Sportvisserhaven herbergt een 80 tal bootjes.
Het clublokaal is gevestigd in Het Visserhuis te Breskens. De club organiseert een zestal wedstrijden voor haar leden per jaar. Lid worden van de club kan alleen als men : a. een ligplaats heeft in de sportvissershaven of b. als opstapper bij een booteigenaar in onze haven. Er is een behoorlijk grote wachtlijst van boten.


Het weer


 zeelandnet weer-waterweerbericht

 windverwachting

Wind en weer verwachting Vlissingen

Buienradar

Weerpagina

Kustweerbericht



 

 


Afgelastingen
Mededeling.
Het bestuur heeft besloten dat het mogelijk is dat wedstrijden vooraf worden afgelast indien de weersvooruitzichten zodanig slecht zijn dat doorgang zeer zeker niet te verwachten is.Indien dit zich voordoet zal op de vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd om 18.00 beslist worden of de wedstrijd zal doorgaan of niet.
Dit zal bekend worden gemaakt via onze website.
Voor diegenen die hierover niet beschikking kunt U een van de onderstaande telefoonnummers bellen:
voor leden vanuit Nederland: Rob Merrelaar  +31627420518
Voor leden vanuit Belgie      : Walther Wijffels +32479501102.

Alleen dus in uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijd vooraf afgelast worden. Bij twijffel zal op de wedstrijddag zelf de beslissing worden genomen.

noodprocedure pleziervaart

Het komt regelmatig voor dat mensen die een pleziervaartuig bezitten in nood komen. Dikwijls weten ze dan niet welke procedure te volgen.

Op de hier vermelde site kunt u hieromtrent alles lezen.
http://www.hvzeeland.nl/Diversen/Noodprocedurepleziervaartuigen


veldgidsvisserij controle

Sportvisserij Nederland heeft een veldgids uitgegeven m.b.t. visserij controle. Hierin staat alles wat u dient te weten inzake de sportvisserij. Zowel voor de binnenwateren als de zee. U kunt deze veldgids downloaden door op onderstaande link te klikken.
http://www.sportvisserijnederland.nl/include/downloadFile.asp?id=1564


wedastrijd 27 juni 2015

Uitslag viswedstrijd De Honte 27-6-2015,binnengebied W/NW4-5

boot totaat gewicht/gemiddeld
1)BAARS XL 165 2,46 2,46Kg
2)YVES III 29 1,28 1,28KG
3)DE PLOEG 326 309 2,36 1,18KG
4)again 382 86 2,26 1,13kg
4)BENJI 291 373 2,26 1,13kg
5)BOUNTY 35 129 2,04 1,02
6)Bartamia 1 327 356 1,86 0,93
7)JORDY 56 313 1,72 0,86
8)HAPPY JACK 42 213 1,24 0,62
9)M&M 92 357 1,14 0,57
10)CRAB 170 255 0,92 0,46
11)AQUARIUS 69 0,42 0,42
12)DWERSLIGGER 2 376 0,36 0,36
13)Christoffel 330 384 0,7 0,35
14)POOLSTER 67 0,28 0,28
15)COCQUIT 148 154 0,5 0,25
16)SPLENDID 17 347 0,34 0,17
17)Melvin 381 360 0,28 0,14
18)ANGEL 228 369 375 0,34 0,11
19)FRANCINA 44 215 0 0,00
20)LE TEMPS 310 0 0,00
22,76


2e clubwedstrijd

Afgelopen zaterdag hebben we gelukkig weer onze tweede clubwedstrijd kunnen houden. Met een matige ZW wind kracht 3 a 4 had het bestuur besloten het visgebied te beperken. Uitgesloten was het gebied noordelijk van de vaargeul de Wielingen. Dit was gedaan om voor een ieder gelijke kansen te creeren. Post Vlissingen gaf nl.voor de middag ZW 4 a 5 . Al met al is het gelukkig goed meegevallen en heeft een ieder zijn hengeltje kunnen uitgooien. Dat er vis rondzwom in de Schelde dat wisten wij al maar dat er nu zoveel kleine wijting aanwezig was , was soms even een plaag. Heel veel wijting van 20 tot 26 cm. Dus allemaal terug . te klein. De maat is 27 cm en daarop is gecontroleerd na afloop. Met 44 boten en bemand door 84 vissers klonk het startsignaal om 9.00 uur. Gevist is er tot 14.30 uur. Resultaat: in totaal is 243 kg vis ter weging aangeboden.
Winnaar is geworden de boot de Dreamer( Wilfried v/d Perre) voor de Baars( Ko Warmerdam) en de Jordy ( Bart Goethals).
Zoals gezegd veel wijting , schar en tong en bot. Ook zelfs nog een aantal gullen.
Uitslag:
1. Dreamer
2. Baars
3.Jordy
4.Jumelle
5. De mooie Meid
6.Happy Jack
7.Angel
8.Benji
9.Melvin
10.Yves III
Volgende wedstrijd 6 juni a.s.

omruilen vaarbewijs

Omruilen Nederlands papieren Vaarbewijs


Vamex is sinds de 2e helft van vorig jaar volop bezig met het gratis omruilen van de oude, papieren Kleine Vaarbewijzen 1 en 2. De overgrote meerderheid heeft inmiddels dat nieuwe vaarbewijs al binnen, of is op zijn minst aangeschreven om het nodige te doen. Buitenlandse bezitters van een Nederlands vaarbewijs zijn NIET aangeschreven. Vaak zijn die adresgegevens na 30 jaar niet langer geldig en het is voor Vamex ook niet te achterhalen waar al die mensen gebleven zijn. Aanvankelijk zou er in de loop van april een formulier op hun website geplaatst worden, waarmee iedereen die nog geen oproeping heeft ontvangen zichzelf zou kunnen aanmelden voor de gratis omruiling. Dat formulier gaat er uiteindelijk niet komen.

Wilt u uw Nederlands Klein Vaarbewijs alsnog gratis (enkel gratis voor vaarbewijzen van voor 2002) laten omruilen, moet u een mailtje sturen met het verzoek tot gratis omruiling van uw papieren vaarbewijs naar 
info@vamex.nl met uw adresgegevens en geboortedatum.
Bellen kan ook: +31 (0)88 456 4567


Op 1 januari 2016 vervalt uw papieren vaarbewijs definitief en is het verder waardeloos. Laat dat niet gebeuren!

Dit is NIET van toepassing op het
Belgisch beperkt en algemeen stuurbrevet!


HSV de Honte nu ook op facebook

HSV de honte kun je nu ook vinden op Facebook. Wordt vriend van de club.
facebook/hsv de Honte

Gr.Rob


afgelastingen
Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat evt. afgelastingen van wedstrijden niet eerder zullen plaatsvinden dan op de vrijdag voor de wedstrijd om 18.00 uur.
Voor de vlees en kipwedstrijd zal nooit een afgelasting plaats vinden. Dit omdat bij het niet kunnen vissen op de vastgestelde dag de prijzen verloot zullen worden

WK feedervissen Terneuzen

Geacht  bestuur,

 

Mogen wij u vragen onderstaande aan uw leden kenbaar te maken. Wij danken u bij voorbaat.Dit jaar wordt er op het kanaal Gent – Terneuzen, het WK  feeder vervist. De organisatie is in handen van Sportvisserij Nederland (SVN). ONI Terneuzen is gevraagd als gastheer op te treden, als pachthebbende van het viswater. Gastheer is best wel iets waar je trots op mag zijn, maar wij zien dit evenement toch meer als een Zeeuws-Vlaams en een Vlaams gebeuren.Er  is een werkgroep gevormd, waarin Paul Aardewerk en Johan Baert  namens ONI, zitting hebben. Als wedstrijddeskundige zit ook Eddy Audenaert in deze werkgroep.SVN verwacht ongeveer 27 landenteams op het WK  op  11  en  12  juli  2015. Op deze dagen denken zij ongeveer  90  vrijwilligers nodig te hebben voor het  tel- en  controlewerk. Ook in de periode van   6  t/m  10 juli zijn er dagelijks  15 vrijwilligers nodig, voor de opbouw van het parcours. Voor de wedstrijdvissers is dit de trainingsweek. Er valt dus genoeg te zien.Onze concrete vraag is : zijn er binnen of buiten jullie vereniging mensen, die dit werk graag zouden willen doen en die zich hiervoor willen opgeven. Graag zien wij jullie opgave voor  31  maart tegemoet; dan verwacht SVN namelijk cijfers van ons.Voor de nodige versnaperingen wordt gezorgd, evenals voor de lunchpakketten. Op de laatste dag wordt er aan alle vrijwilligers een BBQ  aangeboden. Nadere details volgen nog.

Opgaves, onder vermelding van naam, volledig adres, e-mailadres en tel.nummer richt u aan :

Website ONI : johan.baert@ONI-Terneuzen.nl

Mail : johan.baert@xs4all.nl    of  tel.nr. : 0115-49 1998 (liefst tussen 19.00 en 21.00 u.) 

Als bevriende vereniging willen we jullie graag de gelegenheid geven om vlaggen te plaatsen  of d.m.v. een informatiestand je eigen vereniging te promoten. Dit zouden we in een vergadering kunnen bespreken, als daar belangstelling voor is.In de verwachting een positieve respons te krijgen en eventuele suggesties van jullie zijde tegemoet te zien,

met sportieve groet,

Paul  Aardewerk

Hengelsportvereniging  ONI  Terneuzen,  23  02  2015

 


Jaaragenda

Jaarprogramma 2015

Nieuwjaarsreceptie:              17 januari  ( aanvang 14.30 uur)
Vleeswedstrijd        :              28 maart
2e wedstrijd             :               25 april               Vervangingsdatum : 2 mei
Algemene reservedatum:        9 mei
3e wedstrijd             :                  6 juni                             ,,,,                     : 27 juni
Tongwedstrijd         :                20 juni ( telt niet mee voor kampioenschap)
4e wedstrijd                :           26 september      Vervangingsdatum : 3 oktober
5e wedstrijd               :           31 oktober                 ,,,,,                        : 21 november
Algemene ledenvergadering: 13 november
Algemene reserve datum :      28 november
Kerstwedstrijd            :            12 december
Nieuwjaarsreceptie 2016 : 16 januari.


wijziging betonning

Vaarweg: Blokgrens Oostgat / Vlissingen(Walvisstaart) km 22.4

Omschrijving: Westerschelde – Geul van de Walvischstaart; Betonningswijzigingen en uitleggen virtuele betonning (Pilot virtuele vaarwegmarkering)

Referte: 73/2014

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat: betonning van de vaarroute Geul van de Walvischstaart wordt aangepast.

Wijzigingen in de betonning aan de rode zijde van de Geul van de Walvischstaart

Verleggen:

GvW2 naar: 51° 31’,022 N 003° 20’,387 E

GvW4 naar: 51° 30’,350 N 003° 21’,774 E

GvW6 naar: 51° 29’,887 N 003° 23’,359 E

Uitleggen virtuele betonning aan de groene zijde van de vaarroute Geul van de Walvischstaart,

dit betekent dat er aldaar geen fysieke markering aanwezig is maar alleen een AIS-symbool!

GvW1 AtoN: 51° 30’,006 N 003° 21’,504 E

GvW3 AtoN: 51° 29’,848 N 003° 22’,634 E

GvW6 AtoN: 51° 29’,300 N 003° 23’,730 E


Laatste nieuws

 maatregelen zeebaars.http://www.sportvisserijnederland.nl/vis_en_water/actueel/5723/zeebaarsbeheer:_nederland_neemt_beschermingsmaatregelen.html

 

Sportvissersreisgids voor zeeland uitgekomen. Zie rubriek nieuws


Noodprocedure op zee ( zie menu rechterzijde)


)Gedragscode sportvissen aan/op zee ( zie rubriek nieuws)

De regels op een rij voor de palingvisserij



 

 

 


Afsluiting haven

N.a.v. diestal van fenders van enkele clubleden verzoeken wij u dringend het toegangshek van onze haven 's avonds af te sluiten. Als u als laatste de haven verlaat sluit dan aub. het hek af.
Mocht u geen sleutel hebben dan kunt u tegen een kleine vergoeding een sleutel bekomen in het Visserhuis. 
HOUDT HET HEK 'S AVONDS GESLOTEN.
HET BESTUUR


Beperking zeevisserij op kabeljauw/zeebaars

De eerder door de Rijksoverheid aangekondigde invoering van een bag limit voor de zeesportvisserij treedt vanaf zaterdag 1 juni 2013 in werking. In de regeling die door het ministerie van Economische Zaken is uitgewerkt, staat vermeld dat het verboden is meer dan 20 kilo kabeljauw en/of zeebaars voorhanden te hebben (met een maximum van 25 vissen).

De reeds eerder aangekondigde wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant (PDF).


Lees ook:


Community nieuws
jaaragenda
jaaragenda
geplaatst op 25 oktober 2014, 19:53 uur

Jaaragenda 2013
activiteiten 2013
geplaatst op 13 december 2012, 20:47 uur

sportvissersreisgids
sportvissersreisgids
geplaatst op 1 april 2012, 11:32 uur



Leden Bezoekers
64 268756


Startpagina
Nieuws
Gastenboek
LedenlijstAlleen toegankelijk voor leden
Fotoalbum
Bestanden delen
Poll
Agenda
Chatbox
Betonningsswijzigingen
fot's de honte
Havenreglement
kent u ze ?? kabeljauw ,schar ,tong en zeebaars
koken met HubertAlleen toegankelijk voor leden
links
noodprocedure op zee
telefoonnummers/ emailadres
Vangstbarometer
Verhalen van en door de leden
waypuntenlijst
wedstrijdreglement
Weet u dat ???
windomrekeningstabel