Astrologie Zeeland ....Horoscopen

Communities

ZeelandNet

Astrologie Zeeland ....Horoscopen

Leden en lezers welkom ...veel leesplezier ...!

458.511 bezoekers 225 leden Log in

Wilhelm II Keizer van Duitslandartikel Nico van den Bos © 28 december 2008

Keizer Wilhelm II (1859-1941)
Keizer van Duitsland – Koning van Pruisen

Friedrich Wilhelm

Horoscoop en korte Biografie Keizer Wilhelm II
Friedrich Wilhelm Viktor Albert Hohenzollern
Geboren te Potsdam op 27 januari 1859 .....tijdstip..14.45 uur LMT

 

Na het lezen van het boek De keizer  en de astroloog, geschreven door Kees ´t Hart........wat over de gevluchte Duitse Keizer Wilhem II gaat....besloot ik om de horoscoop te maken...van deze bijzondere man.

Een korte samenvatting van het boek De keizer en de astroloog:
Simon, een pas afgestudeerde arts, wordt uitgenodigd aan het hof van Wilhelm II in Doorn. De Duitse keizer, die na de Eerste Wereldoorlog asiel heeft gekregen in Nederland, is zeer geïnteresseerd in astrologie, een onderwerp waarvoor ook Simon een meer dan gemiddelde belangstelling koestert.

Maar de jonge arts is niet alleen in Huis Doorn om Wilhelms horoscoop te trekken. Zijn leermeester, een beroemde zenuwarts, roept zijn hulp in om de keizer te genezen van zijn wanen en dwangneuroses, waarvan obsessief houtzagen en houthakken nog wel de onschuldigste zijn. Zijn tijd aan het hof verandert Simons leven voorgoed.......

De geboorte van Wilhelm op 27 januari 1859:
Doordat Wilhelm door middel van een tangbevalling ter wereld kwam als gevolg van een stuitligging en daarbij zenuwen in zijn schouder werden beschadigd, was hij zijn leven lang licht gehandicapt: zijn linkerarm was zo goed als verlamd en bleef in groei achter ten opzichte van zijn rechterarm.Op bovenstaande foto kun je goed zien dat hij een hand verbergt.

Bij de geboorte van Wilhelm waren dus grote problemen..ten gevolge van de stuitligging. Beschreven is dat de geboorte plaats vond om 14.45 uur, toen waren alleen de beide beentjes buiten....de echte geboorte dus het moment van ademen gebeurde om 15.00 uur...
deze tijd staat ook op de orginele geboorteakte.
Men dacht dat het kind dood was geboren, het gaf geen enkele kik en was blauwbleek.
De verpleegsters sloegen de baby met een natte handdoek..uiteindelijk kwam er een zwak geluid....door met slaan door te gaan...begon uiteindelijk het kind te huilen.

Wilhelm had een beschadiging van de plexus brachialis, de zenuwbundel aan de zijkant van de nek en in de oksel die als een knooppunt fungeert voor de zenuwen die van het ruggenmerg naar de spieren van de arm lopen en terug. Waarschijnlijk is de hele plexus afgescheurd bij het ontwikkelen van de langs het hoofdje opgeslagen linkerarm. Dat is de ernstigste vorm van het zogenaamde obstetrische plexusletsel. 

Een zeer interessant gegeven is dat de Keizer Wilhelm grote interesse had in astrologie, hij wist er veel van af ..en heeft ook zijn eigen horoscoop gemaakt.

 

 Keizer Wilhelm in 1935

In de horoscoop wordt de beperking of ontplooing, betreffende lichamelijke ontwikkeling van zijn hand weergegeven in het aspekt
Zon   opposiet Saturnus
Verder is er een vierkant tussen Zon  en Pluto  ( geeft lichamelijk ongemak )

De gespiegelde Saturnus  op 21 graden  ( geeft aan de armspieren )

Archief ex-keizer Wilhelm staat nu op microfiches ( 2008 )
Op 10 november 1918 arriveerde er een heel bijzondere asielzoeker aan de Nederlandse grens. Het was de Duitse keizer Wilhelm II, die gedwongen was af te treden als keizer van een rijk dat als verliezer uit de Eerste Wereldoorlog was gekomen. Het was de start van een langdurige periode van ballingschap in Nederland tot aan zijn dood op 4 juni 1941. Het grootste deel van die tijd verbleef hij in Huis Doorn.
Uit deze periode, 1918-1941, stamt het archief van ex-keizer Wil helm II. Onlangs is een drie jaar durend project afgerond, waarbij het archief op microfiches werd gezet. Dit gebeurde door het bedrijf MMF Publicaties uit Lisse in nauwe samenwerking met Het Utrechts Archief, eigenaar van het archief van Wilhelm II. In totaal zijn 288.000 pagina's op 3000 microfiches gezet. Een complete set microfiches kost ongeveer 50.000 gulden. Een aantal grote bibliotheken en archieven in Duitsland (Geheimes Bibliothek in Berlijn, Deutsche Bibliothek in Leipzig, Bayerische Staatsbibliothek in München) en de Verenigde Staten (Harvard University in Cambridge USA, University of California in Berkeley, Library of Congress in Washington) heeft een set aangeschaft. Voor bezoekers van Het Utrechts Archief betekent dit nu dat zij voortaan de microfiches en niet meer de uiterst kwetsbare originele documenten van Wilhelm lI ter inzage krijgen.Ondanks zijn ballingschap leefde Wilhelm II nog op redelijk grote voet; hij werd omringd door een uitgebreide hofhouding, die zijn huishouden en correspondentie verzorgde. Vele gasten bezochten in die jaren Huis Doorn.


In het archief van de keizer is hierover van alles terug te vinden. Het bevat op de eerste plaats veel correspondentie met leden van de keizerlijke familie, andere koninklijke en adellijke families, politieke, religieuze en culturele persoonlijkheden uit Duitsland en elders, en militaire en civiele organisaties. Een aantal van deze correspondenten komt men weer tegen in de gastenboeken, die van nagenoeg de gehele periode bewaard gebleven zijn. In de menuboeken kan men lezen wat er dagelijks in Huis Doorn gegeten en gedronken werd. Interessant is verder een persoonlijke verzameling kaarten van militaire operaties gedurende de Eerste Wereldoorlog. Het archief bevat weinig documenten van de jaren vóór 1918.

In de horoscoop ziet u de Zon  in ( vrijheidsliefde )
De Maan in opposiet Uranus een zeer conflictrijk aspekt...
dat gedeeltelijk wordt overbrugd door de evidente Mars  Neptunus  conjunctie.
Er is dus een grote innerlijke onrust en vrijheidsdrang, individuele soevereiniteit.
Wisselvalligheid en wispelturigheid die uit innerlijke spanningen voorkomen.
Zijn interesse in astrologie zie je in het aspekt...Venus  vierkant Mars / Neptunus

De ascendant is kreeft , behoefte aan huiselijkheid....wil door iedereen aardig worden gevonden.Zijn rusteloosheid uit zich in reiswoede..met zelfs ziekelijke vormen.De Keizer had veel gevoel voor humor.

Bekijk in de  horoscoop het aspect tussen de Maan  ( heer ascendant kreeft )en Mars in vissen...dit is de aangever voor het houthakkersgedrag.....een door het gevoel gedreven handelswijze.Je kunt het ook zo zien....hij wilde zichzelf gewoon bewijzen...aan de anderen, en zijn handicap dus geen enkele rol speelde bij het boom hakken en zagen.

Zijn drang om bomen om te hakken nam zulke ziekelijke vormen aan, dat de mensen om hem heen zich ernstig bezorgd gingen maken. Op een verzoek wat minder tekeer te gaan antwoordde hij: ‘Altijd is er wel iemand te vinden die tegen mijn plannen ingaat. Zo is het mijn hele leven al geweest. En dat is nu een van de redenen dat ik hier zit. Maar die tijd is voorbij. Kom op jongens, hakken!’

De Keizer was ook niet vies van erotische avontuurtjes......en had talloze affaires.....zie het aspect tussen Venus  en Mars conjunct  Neptunus

9 november 1918 -
In de November revolutie kondigde prins Max aan dat keizer Wilhelm II afstand deed van de troon. Zijn positie was onmogelijk geworden en om niet gearresteerd te worden gaf hij zijn troon op. Friedrich Wilhelm Albert Victor ging in ballingschap in Nederland.

 
De vlucht naar Nederland van Keizer Wilhem II.....
en de reis met de keizerlijke trein naar Maarn.
10 november 1918. 

Een verbaasde Nederlandse sergeant zag op zondag 10 november 1918 rond zes uur 's ochtends een negental Duitse auto's, met onherkenbaar gemaakte emblemen, bij de Limburgse doorlaatpost Witte Huis te Eysden verschijnen. Nog groter werd zijn verbazing toen het gezelschap bleek te bestaan uit de Duitse keizer Wilhelm II en zijn gevolg. De sergeant weigerde het gezelschap door te laten omdat hij daartoe geen orders had ontvangen ook al verklaarde een van de leden van dat gevolg dat de Nederlandse regering van de komst van de keizer op de hoogte was.In een van die auto's bevond zich de Duitse keizer Wilhelm II, die asiel aanvroeg in Nederland. Na enkele uren wachten, inmiddels was vanuit België ook de keizerlijke trein gearriveerd, kon het gezelschap per trein naar Utrecht reizen. Op de stations werd de keizer uitgescholden en uitgefloten door de bevolking, maar de regering besloot de keizer asiel te geven en voorlopig onder te brengen op het kasteel Amerongen van de familie Bentinck.
 

De Keizer stapte in Eysden uit, daar men bang was voor een aanslag....en ging naar het station, waar later de volgeladen Koninklijke trein arriveerde...en gebruikte daar zijn ontbijt...en zal de volgende dag naar Maarn afreizen.

Er arriveren negenenvijftig  treinwagons afgeladen met tafelzilver, schilderijen, porselein en ander opschik...verder volgestouwd met antiek meubilair uit zijn Duitse paleizen.Het is werkelijk niet te geloven..maar de Keizer had voor miljoenen meegenomen ? De gevluchte Keizer Wilhelm II wordt in Nederland gastvrij ontvangen,en ontvangt asiel.... dit mede doordat Nederland zich neutraal  had opgesteld.

Maar wat gebeurde voor de vlucht van de Keizer ?

 

 

Op de foto ziet u de trein met negenenvijftig wagons, die dus werkelijk volgestouwd zat met kostbare spullen voor miljoenen guldens.

Op maandag 11 november, de dag van de wapenstilstand, vertrok de keizerlijke trein om 9.20 in de ochtend naar Maarn, via Maastricht, Roermond, Venlo, Nijmegen en Arnhem. De kranten hadden ondertussen uitvoerig bericht over de vlucht van de keizer en de trein reed langs duizenden mensen (onder wie veel Belgische vluchtelingen), die onderweg de keizer uitfloten en verwensingen toeriepen. Om half vier 's middags kwam men aan in Maarn. Daar stond een ontvangstcomité, onder anderen bestaande uit graaf Bentinck, de commissaris van de Koningin, de burgemeesters van Maarn en Doorn en generaal-majoor Onnen, hoofd van de interneringsdienst. In de regen ging het gezelschap per auto naar kasteel Amerongen. 

Op 28 november komt keizerin Auguste Viktoria. Uiteindelijk blijven ze anderhalf jaar te gast op Amerongen. Hier tekent de keizer ook de acte van abdicatie, waarmee hij afstand doet van de Duitse troon. Op 16 augustus 1919 koopt de keizer huis Doorn voor 500.000 gulden.

Bij huis Doorn hoort een groot bos en de hobby van de keizer is houthakken....wat een obcessie had die man voor bomen zagen ?Hij was hier iedere dag mee bezig.

Bekijk in de  horoscoop het aspect tussen de Maan  ( heer ascendant kreeft )en Mars in vissen...dit is de aangever voor het houthakkersgedrag.....een door het gevoel gedreven handelswijze.Je kunt het ook zo zien....hij wilde zichzelf gewoon bewijzen...aan de anderen, en zijn handicap dus geen enkele rol speelde bij het boom hakken en zagen.

Zijn drang om bomen om te hakken nam zulke ziekelijke vormen aan, dat de mensen om hem heen zich ernstig bezorgd gingen maken. Op een verzoek wat minder tekeer te gaan antwoordde hij: ‘Altijd is er wel iemand te vinden die tegen mijn plannen ingaat. Zo is het mijn hele leven al geweest. En dat is nu een van de redenen dat ik hier zit. Maar die tijd is voorbij. Kom op jongens, hakken!’

Keizerin Auguste Viktoria sterft in april 1921. Wilhelm blijft hopen dat het Duitse volk hem zal vragen om terug te komen. Zijn tweede vrouw, prinses Hermine, steunt hem daarbij. Maar in Duitsland wordt het nationaal-socialisme populair. De keizer helpt vluchtelingen van het nazi-regime. Maar wanneer Frankrijk in 1940 capituleert, stuurt Wilhelm een felicitatie aan Hitler.
Wilhelm sterft op 4 juni 1941. Hij wordt begraven in een mausoleum op het kasteelterrein.
Huis Doorn is vanaf 1 januari 1942 een museum.
Het archief van de keizer is in bewaring bij Het Utrechts Archief. Het bevat veel correspondentie uit de jaren 1918-1941 en de boekhouding van de hofhouding op huis Doorn.


Koningin Wilhelmina wilde niets met de ex-keizer van doen hebben en bezocht hem nooit. Wilhelm II hield zich voornamelijk bezig met houthakken op zijn landgoed in Doorn. In de jaren '30 zag Wilhelm II nog even kans om het monarchisme te herstellen toen Hitler aan de macht kwam in Duitsland. Echter, in 1933 verbood Hitler alle monarchistische verenigingen en partijen in Duitsland.

 

 

Omhoog