Astrologie Zeeland ....Horoscopen

Communities

ZeelandNet

Astrologie Zeeland ....Horoscopen

Leden en lezers welkom ...veel leesplezier ...!

458.131 bezoekers 225 leden Log in

Cornelis Moermanartikel Nico van den Bos ©november 2007

 Horoscoop
Cornelis Moerman
Arts en Grondlegger van de Moermantherapie


geboren 6 januari om 15.50 uur te Vlaardingen
overleden op 27 augustus 1988 om 17.10 uur.

Getrouwd met Anna Emma van den Berg op 23 december 1939 te Vlaardinger-Ambacht.

Het echtpaar is op 18 juli 1953 te Vlaardingen gescheiden.
Er waren geen kinderen in dit huwelijk

Vlaardingen:
Met de auto reden we in Vlaardingen op weg naar Rotterdam, toen mijn vrouw zei, kijk daar is het huis waar die arts Moerman gewoond heeft..... die heeft vroeger een speciale therapie ontwikkeld om kanker te genezen.Als je langs zijn huis liep zag je op een rommelig erf allemaal duivenhokken staan.
Mijn vrouw heeft vaak gelopen in die buurt, omdat een tante daar vlakbij woonde , zodoende deze kennis.

Ik had zelf al veel over deze omstreden arts gehoord...en wel eens gelezen dat hij vooral met duiven expirimenteerde....en wat later de de Moermantherapie is geworden.

Door het onderzoek van zijn duiven kwam Moerman er achter dat deze dieren minder gevoelig voor kanker waren. Dit was ook al voor Moerman bekend. Anders dan bij ratten en muizen, kon bij duiven geen kunstmatige kanker opgewekt worden. Hierdoor ontwikkelde hij een dieet wat vooral gebaseerd was op essentiele voedingselementen en de voeding van duiven.
Bakkers in Vlaardingen verkochten zelfs Dr. Moerman brood.

Thuis gekomen besloot ik zijn horoscoop eens te gaan bekijken...en was vooral nieuwsgierig wat ik over duiven kon vinden??

Moermantherapie:
Hij ontdekte in de jaren dertig door experimenten met postduiven dat er een nadrukkelijk verband bestaat tussen leefwijze, voeding en kanker. Op dit gegeven baseerde hij zijn therapie, die hij in 1939 met succes op een ernstig zieke kankerpatient toepaste.
Met deze therapie bleef hij kankerpatienten behandelen tot 1985.

 links op de foto:  Moerman met duif

Zijn uitgangspunt was dat kanker het gevolg is van een fout in de stofwisseling. Het herstellen van die stofwisseling zou in deze optiek moeten leiden tot genezing. Via zijn experimenten vond Moerman een aantal stoffen die naar zijn mening absoluut noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid van de lichaamscellen. Deze stoffen (ijzer, zwavel, jodium, citroenzuur, vitamine A, D, E, de vitamines van het B-complex en later vitamine C) vormen de grondslag van de door hem ontwikkelde kankertherapie.

De therapie bestaat uit twee delen. Het eerste is de voedingswijze. Alles wat minder goed of schadelijk is, is hieruit zorgvuldig geweerd. Wie de Moermanvoedingswijze volgt, krijgt uitsluitend stoffen binnen die helpen de gezondheid te verbeteren. Het tweede deel bestaat uit het toedienen van supplementen: extra vitamines, mineralen en andere microvoedingsstoffen.

Korte  Biografie:
Op 6 januari 1893 wordt Cornelis geboren op het landgoed Hoogstad in Vlaardingen. Zijn familie bestaat voornamelijk uit vooraanstaande boeren, ingenieurs en doktoren.Na zijn middelbare school wil Moerman Diergeneeskunde in Utrecht studeren. Maar de Eerste Wereldoorlog gooit roet in het eten.
Moerman moet zich melden voor militaire dienst. Tot 1918 blijft hij onder de wapenen.
Na de oorlog besluit Cornelis Geneeskunde in Leiden te gaan studeren. Tijdens zijn studie ontstaat zijn interesse voor kanker, maar ook zijn achterdocht tegenover wetenschappers.

In 1929 vestigt Moerman zich in Vlaardingen als huisarts.
Moerman doet onderzoek naar de invloed van voedsel op kankergezwellen.
In 1939 komt hij tot het inzicht dat kanker te genezen zou zijn met een bepaald dieet.
Het Kankerinstituut en het ministerie van Volksgezondheid nemen Moerman niet serieus.

In de jaren vijftig wordt de methode van Moerman op grote schaal bekend. Er wordt zelfs een officieel onderzoek ingesteld. De conclusie is vernietigend: kanker kan niet worden genezen door het Moerman-dieet en Moerman krijgt niet de wetenschappelijke erkenning die hij al jaren wenst.
Door de aandacht die hij krijgt vanuit de media wordt Moerman steeds bekender.
Zijn praktijk raakt daardoor alleen maar voller.

Moerman met zijn eerste arts volgeling Ronhaar

De discussie over de werkzaamheid van het Moerman-dieet gaat door tot op de dag van vandaag. Tegenwoordig echter op een laag pitje. Het dieet is langzaam uit de mode geraakt.
Met het overlijden van Moerman in 1988 valt de charismatische uitvinder van de therapie weg

Na het overlijden van dokter Moerman in 1988 deed de mogelijkheid zich voor om de zolder van boerderij Hoogstad als archeologische expositie-ruimte te gebruiken. Hiertoe richtte men op initiatief van enkele Helinium-leden in 1993 de 'Stichting Archeologie en Bouwhistorie Vlaardingen' op, die de exploitatie van 'Museum Hoogstad' ter hand nam.

De Horoscoop van Dr.Cornelis  Moerman

Bij het beschouwen van de horoscoop Cornelis Moerman zag ik onmiddellijk dat dit geen gemakkelijke man was geweest,  niet alleen voor anderen, maar ook voor zich zelf. Zie venus vierkant maan
Juist door door zijn vasthoudend karakter is hij veel tegengewerkt in zijn onderzoek naar kanker,  zodoende heeft hij vele conflikten ondervonden, wat hem behoorlijk prikkelbaar maakte.

Moerman was een charismatisch man die zich vaak meer als een profeet dan als een arts gedroeg. De manier waarop hij over zijn therapie en zijn tegenstanders sprak, sprak veel aanhangers aan. Hij had het echter waarschijnlijk voor een groot deel aan zichzelf te danken dat er zoveel weerstand bestond tegen zijn therapie. Hij was een eigenwijze man die geen tegenspraak duldde: uitspraak van Moerman.....

Als iemand tegen me zegt, daar heb je die rotte kwakzalver, die heeft er al heel wat naar de bliksem geholpen, dan had hij natuurlijk de kans dat hij drie klappen in een kreeg.
De maan in maagd ( 3e huis )is heerser van de ascendant kreeft , het derde huis heeft altijd te maken met communicatie, contact met mensen en gedachtenuitwisseling.

Waar zou ik nou toch die  duiven en dieet .....kunnen plaatsen, zou venus  in boogschutter ( 6e huis ) hiermee te maken hebben? Hij  was overigens een fanatiek postduiven liefhebber.Het 6e huis heeft altijd te maken met werk en gezondheid, ja nu komen we toch een beetje in de buurt, de  duiven en gezondheid.

Venus  maakt een driehoek naar jupiter ....dit aspekt heeft hem toch enige  erkenning gegeven, ondanks dat hij weleens werd verguisd door zijn vakgenoten.Overigens maakt venus een oppositie naar neptunus  / pluto in het teken tweelingen ( 12e huis )dit aspekt geeft aan dat de idealen moeilijk zijn te verwezenlijken .....ontnuchteringen en teleurstellingen geeft.Dit aspekt geeft.....aan Moerman juist de fanatieke kracht gegeven om door te vechten met zijn  therapie, ondanks dat hij niet serieus werd genomen.De conjunctie  tussen neptunus en pluto ....geeft aan... de  aandacht richten op eigenaardige doelstellingen  en ideen,  weifelen tussen het avontuur en mystiek.Hij had een  voorgevoel dat zijn therapie juist was, ondanks de vreemdsoortige doelstelling...dit gaf hem een enorme vergeestelijking.
De biologische overeenkomst is de verborgen pijnloze ziekte...een chronische ziekte.

Dus even terug naar de duiven, er is inderdaad een direkt verband met venus te maken!

Moermanlaan
Op 6 november 1997 ging de gemeenteraad van Vlaardingen akkoord met een voorstel van B en W om de kersverse Vlaardingse Moermanlaan om te dopen in Hoogstad. De reden voor de naamswijziging van deze naar dokter Cornelis Moerman (1893 - 1988) vernoemde straat was het bekend worden van een afschuwelijke - niet voor herhaling vatbare - antisemitische tekst van zijn hand. In zijn boek uit 1956: De wedergeboorte van het Christendom. In 1988, in een interview met Hervormd Nederland nam hij van deze tekst nog geen afstand. Hoogstad is de naam van zijn voormalige woonhuis en praktijk. De naam Moerman komt nog wel voor in de straatnaamgeving van drie andere Nederlandse plaatsen: Apeldoorn (Moermanhof), 's-Hertogenbosch (Moermanstraat) en Hooge Mierde (Moerman).

Omhoog